B01
ANALIZA PODOBNOSTI POSTAVLJENIH OGRANIČENJA BRZINE NA PROLASCIMA DRŽAVNIH PUTEVA KROZ BEOGRAD
ANALYSIS OF CREDIBILITY OF THE POSTED SPEED LIMITS ON THE STATE ROADS PASSING THROUGH BELGRADE
Marina Milenković, Vladan Tubić, Draženko Glavić, Marijo Vidas
Milenković, M., Tubić, V., Glavić, D., Vidas, M., (2017). ANALIZA PODOBNOSTI POSTAVLJENIH OGRANIČENJA BRZINE NA PROLASCIMA DRŽAVNIH PUTEVA KROZ BEOGRAD. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Problem prekoračenja postavljenog ograničenja brzine je problem sa kojim se suočavaju sve zemlje i koji je generalno prisutan na celokupnoj putnoj mreži. S obzirom da se okolnosti i motivi prekoračenja brzine od strane vozača na putevima u naselju razlikuju od onih na vangradskoj putnoj mreži cilj ovog rada je da se izvrši analiza poštovanja ograničenja brzine, a samim tim i podobnost postavljenih ograničenja, na prolascima državnih puteva kroz Beograd. Modifikovanom metodom pokretnog osmatrača, uz pomoć aplikacije na android telefonu, izvršena su istraživanja realnih brzina vozila u toku pri merodavnim vršnim opterećenjima. Takođe, izvršena je i detaljna analiza prekoračenja brzina na lokacijama instaliranih automatskih brojača i analiza tehničko ekoloatacionih karakaterstika razmatranih poteza, slobodnih i eksploatacionih brzina po aktuelnim modelima. Rezultati izvršenih analiza ukazuju da na prolascima državnih puteva kroz Beograd postoje veliki problemi po pitanju koncepta upravljanja brzinama. Sprovedene analize i empirijska istraživanja identifikovali su i uzroke i posledice problema na osnovu kojih su date određene smernice i preporuke za definisanje koncepta održivih i prihvatljivih brzina na razmatranim putnim potezima.

Ključne reči: upravljanje brzinama, ograničene brzine, optimizacija brzina

Abstract: Exceeding the speed limit is the problem which all countries experience and which is generally present in the complete road network. Since the circumstances and drivers’ motives for over-speeding differ in urban and rural road networks, the aim of this paper is to carry out the analysis of obeying speed limits and hence the suitability of the posted limits on the state roads passing through Belgrade. A modified moving observer method and an android application were used to examine the actual vehicle speeds in the traffic flow during the design peak load. In addition, we conducted a thorough analysis of over-speeding on the locations of the installed automatic counters and the analysis of technical and operational characteristics of the observed actions, free and operating speeds according to the current models. The results of the conducted analyses showed that there were significant problems regarding the concept of speed management on the state roads passing through Belgrade. The conducted analyses and empirical research identified both the causes and consequences of the problems. On the basis of these, specific guidelines and recommendations were offered for defining the concept of feasible and acceptable speeds on the considered road sections.

Keywords: speed management, speed limits, speed optimization

Rad je izložio/-la: Marina Milenković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020