A02
ANALIZA UPOTREBE SISTEMA ZAŠTITE U PUTNIČKIM VOZILIMA OD STRANE TRUDNICA I DECE DO TRI GODINE
ANALYSIS OF PROTECTION SYSTEMS USED BY PREGNANT WOMEN AND CHILDREN UNDER THE AGE OF THREE IN PASSENGER CARS
Filip Živković
Živković, F., (2017). Analiza upotrebe sistema zaštite u putničkim vozilima od strane trudnica i dece do tri godine. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: U savremenom društvu, gde je ostvarivanje karijere u bilo kom aspektu života, postalo novi ideal življenja, mladi ljudi odlučuju sve kasnije da stupe u brak nego obično. Prema Republičkom Zavodu za statistiku, muškarci stupaju u brak sa 33 godine, a žene sa 30 godina, a svaki četvrti brak se završio razvodom (2015). Svest o bezbednosti saobraćaja više nije prioritet i deca postaju najugroženije osobe u saobraćaju. Agencija za bezbednost saobraćaja je objavila da je u Srbiji u 2015. godini u saobraćaju poginulo 14 dece. Proces izgradnje svesti i pravilnih stavova prema bezbednosti saobraćaja kod mladih počinje od ranog detinjstva. Predmet ovog rada jeste analiza znanja i stavova trudnica i majki dece koja imaju do tri godine o upotrebi sistema zaštite. Podaci koju su prikupljeni putem anketa datih trudnicama i majkama su uneti u program Microsoft Excel, gde je odrađena njihova analiza. Rezultati istraživanja pokazuju da veliki broj trudnica (80%) koristi i da je veliki broj majki (84%) koristio sigurnosne pojaseve za vreme trudnoće. Takođe, veliki broj trudnica (54%) i majki (53%) za vreme trudnoće nije aktivirao vazdušni jastuk.

Ključne reči: trudnice, deca, bezbedbost saobraćaja, sistemi zaštite

Abstract: In contemporary society, where the career progress, in any aspect of life becomes a new ideal of life, young people decide to get married later than they used to. According to Statistical Office of the Republic of Serbia, men get married at the age of 33 and women – 30 years, and every fourth marriage finishes with divorce (2015). The awareness of road safety is no longer priority and children becomes the most vulnerable persons in traffic. Road Traffic Safety Agency published that fourteen kids were killed in traffic accidents in Serbia in 2015. The process of building awareness and correct attitude towards road safety in the young generation begins from early childhood. In this paper, we will discuss data collected by questionnaires given to pregnant women and to mothers of children under the age of three. The subject of this paper is to analyze the knowledge and attitudes of pregnant women and mothers of children who have up to three years of the use of protection systems. Data has been collected through questionnaires given to pregnant women and mothers are entered in the program Microsoft Excel, where there were analysed. The research results show that a large number of pregnant women (80%) use and that a large number of mothers (84%) used their seat belts during pregnancy. Also, a large number of pregnant women (54%) and mothers (53%) during pregnancy has not been activated airbag.

Keywords: pregnant women, children, road safety, systems of protection

Rad je izložio/-la: Filip Živković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020