A01
MLADI VOZAČI U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI
YOUNG DRIVERS IN THE REPUBLIC OF SERBIAN AND BOSNIA AND HERZEGOVINA
Dejan Rikić, Aleksandar Lazić
Rikić, D., Lazić, A., (2017). MLADI VOZAČI U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Međunarodnim strateškim dokumentima o bezbjednosti saobraćaja, prije svega Rezolucijom Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija broj 64/255, od dana 10. maja 2010. godine, proglašava se decenija akcije za bezbjednost saobraćaja na putevima, sa ciljem da se stabilizuje, a potom smanji predviđeni nivo broja poginulih u saobraćaju na putevima širom svijeta, putem povećanja aktivnosti koje će se sprovoditi na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Globalnim planom decenije akcije za bezbjednost saobraćaja (2011-2020. god. ) definišu se opšti ciljevi, te pet stubova (kolona ) u okviru kojih je potrebno preduzimati mjere s ciljem unapređenja bezbjednosti saobraćaja. Među tim kolonama ističe se stub broj 4 koji se odnosi na unapređenje ponašanja učesnika u saobraćaju. Unapređenjem ponašanja učesnika u saobraćaju uticaćemo i na smanjenje broja stradalih u saobraćaju, a među obe kategorije veliku ulogu zauzimaju mladi vozači. U skladu sa tim, u ovom radu će biti ukazano na zakonska ograničenja koja se odnose na mlade vozače u BiH, zatim na stradanje mladih vozača na putevima Republike Srpske tokom 2015. godine i u prvih devet mjeseci 2016. godine. Kako bismo utvrdili stavove mladih vozača o najznačajnim uzrocima saobraćajnih nezgoda, sproveli smo istraživanje u okviru kojeg smo metodom ankete ispitali grupu od 100 mladih vozača, te će u ovom radu biti prikazani rezultati istraživanja o stavovima mladih vozača o najčešćim uzročnicima saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj ( brzina, alkohol, radnje vozilom u saobraćaju).

Ključne reči: Ključne riječi: bezbjednost saobraćaja, mladi vozači, stavovi, uzročnici saobraćajnih nezgoda.

Abstract: International strategic documents on road safety, primarily the UN General Assembly of the United Nations 64/255, dated 10 May 2010, declared the decade of action for road safety, in order to stabilize and then reduce the predicted the level of the number of people killed in road traffic around the world, by increasing the activities that will be implemented at the national, regional and global levels. Global Plan of Action for the decade traffic safety (2011-2020. Yr.) Defines the general objectives and the five pillars (columns) in which it is necessary to take measures aimed at improving traffic safety. Among these columns stands out stub No. 4 relating to the improvement of behavior of traffic participants. Improving the behavior of traffic participants will affect the reduction of the number of casualties in traffic, including both categories take up a major role young drivers. Accordingly, this paper will be shown on the legal restrictions that apply to young drivers in BiH, then the suffering of young drivers on the roads of the Republic of Serbian in 2015 and in the first nine months of 2016, and the results will be displayed research on the attitudes of young drivers about the most common causes of traffic accidents in the Republic of Serbian (speed, alcohol acts vehicle in traffic).

Keywords: traffic safety, young drivers, attitudes, causes of traffic accidents.

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020