I06
UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI VOZILA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA PRAĆENJEM PARAMETARA ELEKTRONSKI UPRAVLJAČKIH SISTEMA NA VOZILU
IMPROVING VEHICLES FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS SAFETY BY MONITORING OF THE ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS' PARAMETERS
Momčilo Matijašević, Ivana Miljković
Matijašević, M., Miljković, I., (2015). Unapređenje bezbednosti vozila za transport opasnog tereta praćenjem parametara elektronski upravljačkih sistema na vozilu. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Intenzivan tehnološki transport uslovljen je povećanjem kompleksnosti zahteva za prevozom opasnih materija koje su brojnije, a čiji se transport najčešće obavlja drumskim saobraćajnicama. Zahtevi za povećanjem bezbednosti transporta opasnog tereta regulisani su Evropskim sporazumom o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta (ADR) čijim su potpisivanjem stvoreni jednistveni uslovi pod kojima se obavlja transport opasnog tereta na teritoriji 48 zemalja. Jedan od zahteva jeste obaveza opremljenosti motornih i priključnih vozila za transport opasnog tereta automatskim sistemom protiv blokiranja točkova pri kočenju. Na primeru jednog voznog parka za transport opasnog tereta prikazana je analiza parametara sistema za kočenje, sistema za oslanjanje i eksploatacionih uslova u kojima su transportni zahtevi realizovani. Cilj analize je definisanje metoda za upravljanje bezbednošću vozila za transport opasnog tereta idetifikovanjem grešaka vozača u toku eksploatacije vozila koje za posledicu imaju iznenadni otkaz vitalnog dela sistema za kočenje i sistema za oslanjanje.

Ključne reči: bezbednost transporta opasnog tereta, sistem za kočenje, sistem za oslanjanje

Abstract: Intensive technological development is conditioned by increasing of carriage of dangerous good requests complexity, the dangerous materials became more numerous and the biggest part of all carriages is done by roads. Safety requirements for carriage of dangerous goods are defined by European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) and the carriage is realized under the unique conditions on the roads in 48 Contracting Parties. One of the requirements is obligation of anti-lock breaking system on motor vehicles and trailers. The analysis of the parameters of the braking system, the suspension system and exploitation conditions, in the case of one vehicle for carriage of dangerous goods fleet is shown. The goal of the analysis is to define a method for managing vehicles for the transport of dangerous goods safety by identifying the driver’s errors that caused sudden failure of a vital part of the braking system and the suspension system.

Keywords: safety of the carriage of dangerous goods, the breaking system, the suspension system

Rad je izložio/-la: Momčilo Matijašević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020