G08
PROCES LICENCIRANJA ISPITIVAČA NA VOZAČKOM ISPITU U REPUBLICI SRBIJI SA ANALIZOM NAČINA OCENJIVANJA POLIGONSKIH RADNJI LICENCIRANIH ISPITIVAČA
LICENCING OF DRIVER EXAMINERS IN REPUBLIC OF SERBIA WITH AN ANALYSIS OF WAYS DRIVER EXAMINERS ASSESS DRIVING MANEUVERS ON DRIVING POLYGON
Dejan Antić, Marija Simonović, Slobodan Karličić
Antić, D., Simonović, M., Karličić, S., (2015). PROCES LICENCIRANJA ISPITIVAČA NA VOZAČKOM ISPITU U REPUBLICI SRBIJI SA ANALIZOM NAČINA OCENJIVANJA POLIGONSKIH RADNJI LICENCIRANIH ISPITIVAČA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Agencija za bezbednost saobraćaja je, nakon donošenja podzakonskih akata koji regulišu oblast licenciranja ispitivača na vozačkom ispitu, u 2013. godini započela proces licenciranja ispitivača na vozačkom ispitu. Do kraja 2014. godine licencirano je 666 ispitivača koji u narednom petogodišnjem periodu imaju obavezu pohađanja seminara unapređenja znanja, koji su uslov za obnavljanje licence.Proces licenciranja ispitivača na vozačkom ispitu podrazumeva, pored ispunjavanja Zakonom propisanih uslova, organizovanje i sprovođenje stručnog ispita, koji se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo stručnog ispita se polaže pismeno putem testa, dok se praktični deo stručnog ispita polaže putem video testa. Video test predstavlja snimljenu vožnju kandidata za vozača i obuhvata poligonske radnje i vožnju u saobraćaju na javnom putu.U ovom radu predstavljena su dosadašnja iskustva u procesu licenciranja ispitivača na vozačkom ispitu u Republici Srbiji, sa analizom načina na koji ispitivači ocenjuju poligonske radnje. Analiza obuhvata najčešće greške, međusobne razlike u načinu ocenjivanja između ispitivača, kao i usklađenost sa propisanim načinom ocenjivanja prema Pravilniku o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit.

Ključne reči: Licenca, ispitivač, vozački ispit, poligonske radnje

Abstract: Upon adoption of related bylaws, the Road Traffic Safety Agency of Republic of Serbia in 2013 started with the licensing of driver examiners. By the end of 2014, there are 666 licensed driver examiners who are obliged to take mandatory courses during the period of next five years in order to renew their driver examiner license.In addition to fulfilling conditions prescribed by the law, in order to obtain its license a driver examiner has to pass the exam that comprises both theoretical and practical part. The theoretical part consists of the theory test and practical part consists of the video test. The content of the video test is recorded practical driving test that comprises driver conducting certain driving maneuvers on driving polygon and driver driving in traffic.The results of the analysis of the most common mistakes driver examiners make when assess driving maneuvers, differences in driver examiners’ assessment criteria as well as compliance of driver examiners’ assessment criteria with that prescribed in the by law that regulates driving exam are presented in this paper.

Keywords: License, driver examiner, driving exam, driving maneuvers on polygon

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020