H04
ZAVISNOST IZMEĐU BRZINE KRETANJA MOTOCIKLA I PUTNIČKOG AUTOMOBILA, U URBANIM SREDINAMA
DEPENDANCE BETWEEN SPEED OF MOTORCYCLES AND PASSENGER CARS, IN URBAN AREAS
Vladimir Jevtić, Milan Vujanić, Krsto Lipovac, Dragan Jovanović, Dalibor Pešić, Tijana Ivanišević
Jevtić, V., Vujanić, M., Lipovac, K., Jovanović, D., Pešić, D., Ivanišević, T., (2015). ZAVISNOST IZMEĐU BRZINE KRETANJA MOTOCIKLA I PUTNIČKOG AUTOMOBILA, U URBANIM SREDINAMA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Ovim istraživanjem je ispitana razlika distribucije brzina motocikala i putničkih automobila. Motocikli su posmatrani kao jedinstvena grupacija, bez podele na stilove. a brzine su merene na šest lokacija glavnih gradskih saobraćajnica prvog reda. Analize su vršene i za prekoračenja brzine (iznad 50km/h) i bezobzirnu brzinu (iznad 100km/h). Zaključeno je da motociklisti prosečno voze malo brže od vozača putničkih automobila, ali je 2.3 puta veći procenat bezobzirne brzine na strani motociklista, što predstavlja značajan uticaj na razlike u distribuciji brzina. Imajući u vidu značaj analize brzine prilikom analize saobraćajnih nezgoda, važno je prepoznati osnovne karakteristike motocikla, kao vida prevoza, a koje se tiču brzine. Rezultati prikazani u ovom radu mogu predstavljati važan “alat“ za rad u oblasti bezbednosti saobraćaja, kada su u pitanju “ranjivi učesnici“.

Ključne reči: brzina, bezbednost motociklista, prekoračenje brzine.

Abstract: This research examines distribution of speed of motorcycles and passenger cars. Motorcycles are observed as a unique group, without the separation to styles, and speed was measured at six locations on the city major roads of first category. Analysis have been done for speed above 50 km/h, and speed above 100 km/h. It is concluded that motorcycles have average speed slightly larger than passenger cars, but there are 2.5 times more motorcycles than passenger car drivers who drive with speed larger than 100 km/h, which represents significant influence for differences in speed distribution. Having in mind significance of speed analysis during road accident expertise, it is important to recognize main characteristics of motorcycles related to speed. Result shown in this paper may represent an important “tool” for work in road safety field, in terms of “vulnerable road users”.

Keywords: speed, safety of motorcycles, exceeding speed imit

Rad je izložio/-la: Vladimir Jevtić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020