D09
ANALIZA ZNANJA, STAVOVA I PONAŠANJA ŠKOLSKE DECE U SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE PIROT
ANALYSIS OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIOR OF SCHOOL CHILDREN IN TRAFFIC IN THE MUNICIPALITY OF PIROT
Milica Kostić, Dejan Bogićević, Svetozar Kostić
Kostić, M., Bogićević, D., Kostić, S., (2015). ANALIZA ZNANJA, STAVOVA I PONAŠANJA ŠKOLSKE DECE U SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE PIROT. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Statistički podaci o saobraćajnim nezgodama jasno pokazuju da je poslednjih godina broj stradale dece u saobraćaju u R. Srbiji smanjen, ali i da je i dalje veliki u odnosu na zemlje u okruženju. Opšte je poznato da edukacija dece predstavlja jedan od osnovnih načina kojim je moguće uticati na ponašanje dece u saobraćaju. Inicijativa lokalne zajednice u postupku angažovanja stručne i naučne javnosti od velike je važnosti u postupku unapređenja nivoa znanja o bezbednom učešću dece u saobraćaju. U radu će biti analizirani i prikazani stavovi, znanja i ponašanja dece u saobraćaju dobijeni putem ankete. Anketa je sprovedena sa učenicima osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda na teritoriji opštine Pirot, a sve u cilju kako bi se na osnovu utvrđenog nivoa znanja izvršila adekvatna edukacija dece za bezbedno učešće u saobraćaju.

Ključne reči: BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA, DECA U SAOBRAĆAJU, ŠKOLA, ZNANJE, STAVOVI

Abstract: Statistical data about traffic accidents clearly show that in recent years the number of children killed in traffic Republic of Serbia is reduced, but it is still large compared to the neighboring countries. It is well known that the education of children is one of the basic ways in which it is possible to affect the behavior of children in traffic. The initiative of the local community in the process of hiring professional and scientific public is of great importance in the process of improving the level of knowledge on safe participation of children in traffic. The work will be analyzed and presented attitudes, knowledge and behavior of children in traffic, and that attitudes are obtained from the questionnaire. The survey was performed with primary school pupils from first to fourth grade of primary school in the municipality of Pirot, all in order to be based on the determined level of knowledge made adequate education of children for safe participation in traffic.

Keywords: ROAD SAFETY, CHILDREN IN TRANSPORTATION, SCHOOLS, KNOWLEDGE, ATTITUDES

Rad je izložio/-la: Milica Kostić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020