A06
MOGUĆI PRAVCI UNAPRIJEĐENJA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA CRNE GORE
POSSIBLE ASPECTS OF TRAFFIC SAFETY IMPROVEMENT IN LOCAL COMMUNITIES IN MONTENEGRO
Milenko Čabarkapa, Dragutin Jovanović, Vujadin Vešović
Čabarkapa, M., Jovanović, D., Vešović, V., (2015). Mogući pravci unaprijeđenja bezbjednosti saobraćaja u lokalnim zajednicama Crne Gore. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Upravljanje sistemom bezbjednosti putnog sobraćaja, pored upravljanja na nacionalnom, mora se odvijati i na lokalnom nivou. Lokalni nivo predstavlja osnovu, kako odvijanja, tako i bezbjednosti saobraćaja. Okviri upravljanja bezbjednošću saobraćaja na lokalnom nivou su znatno uži i samim tim postavljaju znatno veće i konkretnije zahtjeve lokalnom menadžmentu po pitanju bezbjednosti saobraćaja. U radu je dat teorijski koncept procesa upravljanja bezbjednošću saobraćaja, predstavljen je domen upravljanja na nivou lokalnih zajednica i dat prijedlog za uspostavljanje takvog koncepta na nivou lokalnih zajednica u Crnoj Gori. Cilj rada je da podstakne aktivnosti u pravcu normativnog uređenja formiranja i uspostavljanja tijela na nivou lokalnih zajednica u Crnoj Gori, koja bi unaprijeđivala bezbjednost saobraćaja na svojoj teritoriji.

Ključne reči: bezbjednost saobraćaja, upravljanje, lokalna zajednica

Abstract: Management of the system in traffic safety in road traffic, beside the national, must take place at the local level, too. The local level represent the basis, as unfolding, and traffic safety, too. Frames of the management of traffic safety at the local level are much narrower and thus placed much higher and more specific requirements of local management in terms of traffic safety. The paper presents a theoretical concept of process of management in traffic safety, the domain of management at the local level is represented and the proposal for the establishment of such a concept at the community level in Montenegro is given. The aim of this paper is to encourage activities towards normative regulation of the formation and establishment of the body at the local communities’ level in Montenegro, which would constantly upgrading road safety on its territory.

Keywords: traffic safety, management, local community

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020