F01
UVOĐENJE ZONA 30 I ZONA UMIRENOG SAOBRAĆAJA U NOVOM SADU.
THE IMPLEMENTATION OF ZONES 30 AND CALMING ZONES IN NOVI SAD
Srbislav Gugleta, Dejan Stojković
Gugleta, S., Stojković, D., (2015). Uvođenje zona 30 i zona umirenog saobraćaja u Novom Sadu.. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: U prethodnom periodu se intezivno krenulo sa primenom za uvođenje zona 30 i zona umirenog saobraćaja u Novom Sadu. U nedostatku jasnih tehničkih uputstava kao i propisa krenulo se sa definisanjem kriterijuma za uvođenje zona prema iskustvima drugih svetskih gradova. U radu su dati kako kriterijumi tako i rešenja uvođenja zona sa osvrtom na probleme zbog nedovoljne pravne regulative.

Ključne reči: Zone 30, zone umirenog saobraćaja, bezbednost saobraćaja Novi Sad

Abstract: In the past intensively started with the implementation of the introduction zone 30 and zone is calm traffic in Novi Sad. In the absence of clear technical guidelines and legislation started with defining the criteria for the introduction of the zone by the experience of other world cities. The paper presents the criteria as well as the introduction of zone solutions with emphasis on the problems due to lack of legal regulations.

Keywords: zone 30, traffic calming zone traffic safety Novi Sad

Rad je izložio/-la: Srbislav Gugleta


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020