B06
PEŠACI KAO UGROŽENI UČESNICI U SAOBRAĆAJU - STUDIJA SLUČAJA GRADA NIŠA
PEDESTRIANS AS VULNERABLE ROAD USERS - A CASE STUDY OF THE CITY OF NIS
Vladimir Popović, Svetozar Kostić, Pavle Gladović, Marko Jovanović
Popović, V., Kostić, S., Gladović, P., Jovanović, M., (2015). Pešaci kao ugroženi učesnici u saobraćaju - studija slučaja grada Niša. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Uzimajući u obzir rapidno povećanje broja motornih vozila u razvijenim i gradovima u tranziciji, koje je u suprotnosti sa opštom Evropskom i svetskom inicijativom o održivom transportu, neophodno je posvetiti pažnju najugroženijim učesnicima u saobraćaju, pešacima i biciklistima. Stvaranje bezbednog okruženja, izgradnja i uređenje neophodne infra strukture za bezbedno odvijanje pešačkog saobraćaja je nepremostiva obaveza savremenih gradova. U ovom radu biće prikazani sistematizovani podaci o najugroženijim učesnicima, pešacima u saobraćajnom sistemu grada Niša, na osnovu prikupljenih anketa i snimanja pešačkih tokova na ključnim raskrsnicama i putnim pravcima. Prikazani rezultati ukazuju na planske probleme vođenja pešačkih tokova, i upućuju na neophodnost bavljenja ovim problemom od strane gradskih uprava i upravljača puta.

Ključne reči: bezbednost, pešaci, pešački tokovi

Abstract: Having regard to account of rapid increase in the number of motor vehicles in the developed cities in transition, which is in opposition with the general European and global initiative on sustainable transport, it is necessary to give attention to the most vulnerable participants in traffic, pedestrians and cyclists. Creating a safe environment, Construction and design the necessary infrastructure for the safe conduct of pedestrian traffic is insurmountable obligation of modern cities. In this article will present the systematized data on the most vulnerable participants, pedestrians in the traffic system of the city of Nis, based on the survey and recording pedestrian flows at key intersections and roads. The present results indicate that planning problems of managing the pedestrian flows, point to the necessity of dealing with this problem by the city administration.

Keywords: safety, pedestrians, pedestrians flow

Rad je izložio/-la: Vladimir Popović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020