D03
KOMPARACIJA STAVOVA I PONAŠANJA VOZAČA PUTNIČKIH AUTOMOBILA U SRBIJI
COMPARISONS OF CAR DRIVERS ATTITUDES AND BEHAVIOUR IN SERBIA
Dragan Jovanović, Predrag Stanojević, Svetlana Bačkalić, Boško Matović
Jovanović, D., Stanojević, P., Bačkalić, S., Matović, B., (2015). KOMPARACIJA STAVOVA I PONAŠANjA VOZAČA PUTNIČKIH AUTOMOBILA U SRBIJI. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Ljudska greška može da bude prisutna u 90% svih saobraćajnih nezgoda(Rumar, 1985). Razumno je pretpostaviti da bi bilo efektivno primeniti psihološke intervencije u kampanjama bezbednosti saobraćaja, kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda. Takođe je razumno pretpostaviti da se stavovi i percepcija rizika u saobraćaju razlikuju po regionima. Ove razlike mogu da budu rezultat uticaja različitih kulturoloških faktora, ekonomskih faktora, faktora okruženja, itd.Ključni cilj studije je da ispita regionalne razlike u percepciji rizika, stavova prema bezbednosti saobraćaja i samoprijavljenog ponašanja u Srbiji. Primenjen je multilevel ordered logit model u cilju ispitivanja ovih razlika.

Ključne reči: Stavovi, ponašanje, regionalne razlike

Abstract: Human error may account for about 90% of all traffic accidents (Rumar, 1985). It is reasonable to assume that it would be effective to apply psychological interventions in traffic safety campaigns to reduce traffic accidents. It is also reasonable to assume that attitudes towards and risk perception of traffic differs in different regions. These differences may be the result of the influence of different cultural factors, economic factors, environmental factors, etc .The core aim of the present study is to examine regional differences in risk perception and attitudes towards traffic safety and self-reported behaviour in Serbia. We applied multilevel ordered logit model to examine the differencies.

Keywords: Attitudes, behaviour, regional differencies

Rad je izložio/-la: Boško Matović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020