B01
PREDLOG BAZE PODATAKA U SAOBRAĆAJU NA NIVOU LOKALNIH ZAJEDNICA
THE PROPOSAL OF ROAD TRAFFIC DATABASE FOR LOCAL COMMUNITIES
Nikola Grujić, Milan Bogojević, Miljan Kuč
Grujić, N., Bogojević, M., Kuč, M., (2015). PREDLOG BAZE PODATAKA U SAOBRAĆAJU NA NIVOU LOKALNIH ZAJEDNICA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Osnov svakog sistema, pa i saobraćajnog, jeste postojanje kvalitetne informacione osnove koja bi omogućila uvid u postojeće stanje i donošenje odgovarajućih upravljačkih mera. Shodno tome, u ovom radu sagledano je postojeće stanje baza podataka u saobraćaju na teritoriji Republike Srbije i dat je predlog formiranja iste na nivou lokalnih zajednica. Kako je uslov za upravljanje bezbednošću saobraćaja kvalitetna i sveobuhvatna baza podataka, predloženo je koje bi podatke posebno trebalo evidentirati i prikupljati (opšti podaci, podaci o saobraćaju, o infrastrukturi, o saobraćajnim nezgodama, o ponašanju učesnika u saobraćaju i o efikasnosti rada hitnih službi) u procesu formiranja baze podataka, kao i koji bi subjekti trebalo da učestvuju u njihovom prikupljanju. Mora se naglasiti da svaka lokalna zajednica ima svoje specifičnosti (po geografskim, demografskim, ekonomskim i sociološkim faktorima), koje je čine jedinstvenom, tako da je potrebno za svaku zajednicu posebno pre svega utvrditi koje podatke treba prikupljati. Takođe je predložen i režim rada lokalne baze podataka koji se zasniva na formiranju, funkcionisanju i stalnom unapređenju rada baze podataka kroz cikluse. Cilj ovog rada jeste da se kroz primenu predloženih lokalnih baza podataka obuhvati celokupan saobraćajni sistem u Srbiji kroz optimalni nivo detaljnosti, kako bi se prvenstveno omogućilo unapređenje nivoa bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, baza podataka, specifičnosti lokalnih zajednica

Abstract: The basis of every single system, including the road traffic system, is the existence of a high-quality information system that would provide insight into the current state and the adoption of appropriate countermeasures. Thus, this paper includes an analisys of the current road traffic databases of the Republic of Serbia and suggests the development of a new database system that consists of a number of more detailed local road traffic databases. Since a condition for a good road traffic safety management is a quality and comprehensive database, specific types of data that should be obtained and classified in such a database are proposed (general, traffic, infrastructure, traffic accident data, data that consider road users’ behaviour and the data about efficiency of the emergency services). Moreover, it is suggested what subjects should be included in collecting these data. Once must be noticed that every local community has its own charactestics (geographic, demographic, economic and social factors) that makes it unique, and thus is necessary firstly to determine what specific data should be obtained for such community. Finally, it is also proposed an operation mode of the database which includes forming, functioning and continual improvement through cycles. The goal of this paper is, through implementation of the proposed database, to cover all relevant road traffic and safety data across the territory of the Republic of Serbia, and thus to improve its road traffic safety.

Keywords: Traffic safety, database, specific local community

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020