C06
PRIMJENA TEHNIČKO REGULATIVNIH MJERA ZA UNAPREĐENJE BEZBJEDNOSTI PJEŠAKA U SAOBRAĆAJU U BUDVI
APPLICATION OF THE TECHNICAL REGULATORY MEASURES FOR IMPROVING THE SAFETY OF PEDESTRIANS IN TRAFFIC IN BUDVA
Desanka Vlačić, Milena Marović-Bogdanović, Nikola Divanović, Filip Trajković, Božidar Vlačić
Vlačić, D., Marović-Bogdanović, M., Divanović, N., Trajković, F., Vlačić, B., (2015). PRIMJENA TEHNIČKO REGULATIVNIH MJERA ZA UNAPREĐENJE BEZBJEDNOSTI PJEŠAKA U SAOBRAĆAJU U BUDVI. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Rezime: Pešaci, kao ranjivi učesnici saobraćaja, spadaju u jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Pored edukativnih mera usmerenih ka pešacima i vozačima, kojima se sistemski i dugoročno utiče na bezbednost saobraćaja. Bažne su i tehničko regulativne mere koje učešće pešaka u saobraćaju čine bezbednijim odmah po sprovođenju. U zavisnosti od vrste problema koji se ispolji u konkrentnom okruženju, potrebno je primeniti onu meru koja najdelotvornije doprinosi bezbednosti saobraćaja. Specifičnosti Budve kao lokalne zajednice sa izraženim turističkim aktivnostima i predispozicijama, sagledane kroz aspekt bezbednosti pešaka u saobraćaju, ogledaju se u velikom broju pešaka, različitih nivoa saobraćajnih znanja i kulture. S obzirom na to, neophodna je primena konkretnih mera koje neće zavisiti od prethodno navedenih osobina pešaka. Imajući u vidu svetska iskustva u postizanju unapređenja stanja u bezbednosti saobraćaja ranjivih učesnika saobraćaja, u Budvi su primenom specifičnih boja kolovoza na pešačkim prelazima kao i kanalisanjem pešačkih tokova posebnim zaštitnim ogradama uz specifično ambijentalno osvetljenje postignuti značajni rezultati na unapređenju bezbednosti pešaka.U ovom radu će biti prikazane aktivnosti lokalne samouprave Budve na unapređenju bezbednosti pešaka u saobraćaju.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, pešaci, boja kolovoza na pešačkim prelazima, zaštitna ograda, lokalna samouprava Budva

Abstract: pedestrians as vournable traffic participants, fall into group of most vournable road users. In addition to educational measures aimed to pedestrians and drivers, which are systematic and long-term impact on traffic safety. Furthermore, very important are also technical and regulatory measures that create participation of pedestrians safer in traffic, immediately upon their implementation. Depending on types of problems that are manifested concretely in the environment, it is necessary to apply the most effective measure that contributes to traffic safety.Specifics of Budva as local community with strong tourism activities and predispositions, taken through the security aspect of pedestrians in traffic, are reflected in the large number of pedestrians, different level of traffic knowledge and traffic culture. Based on these facts, it is necessary to use specific measures which will not depend on the above mentioned characteristics of pedestrians. Taking into account international experience in achieving improvement in traffic safety of vulnerable road users. In Budva, we are using specific colors on zebra crossing as well as channeling pedestrian flows with special protective fences. Which are equipped with specific ambient lightning. Based on this improvement, pedestrian safety is highly improved.This paper will present the activities of local government to improve safety of pedestrian traffic in Budva.

Keywords: traffic safety, pedestrians, specific colors of zebra crossing, protective fences, local government of Budva

Rad je izložio/-la: Desanka Vlačić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020