G05
UTICAJ VREMENSKIH PRILIKA NA NASTANAK SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U DUŽEM PERIODU
INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS ON OCCURRENCE OF TRAFFIC ACCIDENTS IN THE MUNICIPIALITY OF BELGRADE IN A LONGER PERIOD OF TIME
Marko Madžovski, Nemanja Divac, Dušan Miletić
Madžovski, M., Divac, N., Miletić, D., (2015). UTICAJ VREMENSKIH PRILIKA NA NASTANAK SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U DUŽEM PERIODU. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Veliki je broj različitih faktora koji utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda i njihovu težinu. U okviru faktora okruženje nalaze se elementi koji na različite načine utiču na bezbednost saobraćaja. Među ovim elementima posebno se ističu vremenske prilike kao element koji nije dovoljno istraživan. Kako je za pouzdano izvođenje analiza i zakonitosti nastanka saobraćajnih nezgoda pod uticajem nekog faktora potrebno analizirati duži period, u ovom radu su analizirani podaci o vremenskim prilikama i podaci o saobraćajnim nezgodama za duži period. Konkretno je analizirano u kojoj meri vremenske prilike utiču na nastanak broja i posledica saobraćajnih nezgoda, u kom delu dana, nedelje, meseca, godine, odnosno kad je dominantno izražena pojava povećanja saobraćajnih nezgoda (da li na početku padavina ili tokom određenog vremena trajanja padavina). Takođe, sprovedena je anketa kojom su ispitani su stavovi vozača o uticaju vremenskih prilika na nastanak saobraćajnih nezgoda. Time su dobijeni subjektivni potencijalni problemi, od strane vozača kao korisnika puteva, koji mogu biti veoma značajni, a za koje postoji mogućnost da analizom podataka neće biti prepoznati. Ključni rezultati sprovedenih analiza prikazani su u ovom radu. Značaj sprovedenih analiza i uticaja vremenskih prilika ogleda se u stvaranju mogućnosti za planiranje mera za unapređenje bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: vremenske prilike, saobraćajne nezgode, uticaj, unapređenje bezbednosti saobraćaja.

Abstract: There are a great number of different factors which have influence on occurrence of traffic accidents and their consequences. Within factor surrounding exists elements which have various ways to affect road safety. Amongst these elements weather condition stands out as an element that hasn’t been investigated enough. It is needed for reliable analysis of traffic accidents under influence of any factor to observe a longer period of time, therefore in this paper the data of weather conditions and traffic accidents have been analyzed for a longer period of time. Specifically the goals of this paper were to see how much influence do weather conditions have on occurrence of traffic accidents and their consequences, in which part of the day, week, month or year and when the increase in traffic accidents is most expressed (does it happen on the beginning of a rainfall or does it happen after some time of rainfall). Also, the survey was conducted which questioned the drivers about their attitudes on the influence of weather condition on the occurrence of traffic accidents. The results of the survey gave insights into subjective potential problems, by the drivers as road users, which can be significant, but also there is a possibility that these problems wouldn’t be recognized in the data analysis. Key results of the analysis are presented in this paper. The significance of the analyses and the influence of weather conditions is in creating a possibility for planning measures for improvement of road safety.

Keywords: weather conditions, traffic accidents, influence, road safety improvement.

Rad je izložio/-la: Marko Madžovski


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020