A05
MAPIRANJE SAOBRAĆAJNOG RIZIKA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE (2014) – POREĐENJE PO POLICIJSKIM STANICAMA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA
MAPPING THE TRAFFIC RISK IN THE REPUBLIC OF SRPSK (2014) - COMPARISON BY POLICE STATIONS FOR TRAFFIC SAFETY
Bojan Marić, Goran Šmitran, Milan Tešić, Zoran Sredić
Marić, B., Šmitran, G., Tešić, M., Sredić, Z., (2015). MAPIRANJE SAOBRAĆAJNOG RIZIKA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE (2014) – POREĐENJE PO POLICIJSKIM STANICAMA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Mapiranje rizika je jedan od najefikasnijih alata za utvrđivanje trenutnog stanja bezbjednosti saobraćaja na određenom prostoru. Rezultati dobijeni mapiranjem veoma su pogodni za međusobno poređenje nivoa bezbjednosti saobraćaja (rizika), po lokalnim zajednicama, policijskim stanicama za bezbjednost saobraćaja i Centrima javne bezbjednosti u Republici Srpskoj. Međutim, da bi mapiranje bilo što realnije potrebno ga je dalje usavršavati i prilagođavati specifičnostima posmatranog područja (raditi na pronalasku optimalnog načina izračunavanja saobraćajnog rizika). U ovom radu su saobraćajne nezgode i njihove štetne posledice pomoću određenih pondera svedene na na istu jedinicu (saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom i lakše tjelesne povrede), respektivno. Saobraćajni rizici računati su u odnosu na broj registrovanih vozila i prosječan godišnji dnevni saobraćaj (regionalni, magistralni, put rezevisan za saobraćaj motornih vozila i autoput). Rezultati rada daće uvid u stanje bezbjednosti saobraćaja po nadležnostima policijskih stanica za BS u Republici Srpskoj.

Ključne reči: SAOBRAĆAJNE NEZGODE, POSLEDICE, RIZIK, MAPIRANJE

Abstract: Risk mapping is one of the most effective tools to determine the current state of traffic safety in a particular area. The results obtained by mapping are very suitable for a comparison of the level of traffic safety (risk), by local communities, police stations for traffic safety and the Centers for Public Security in the Republic of Srpska. However, to mapping any more realistically it should be further developed and adapted to the specifics of the observed area (working on finding optimal ways of calculating the risk of traffic). In this study, traffic accidents and their harmful consequences of using specific weights are reduced to the same unit (traffic accidents with material damage and light injuries), respectively. Traffic risks were calculated in relation to the number of registered vehicles and the average annual daily traffic (regional, highway, road reserved for motor vehicle traffic and highway). Results of work will provide insight into the state of traffic safety by jurisdiction of police stations for the traffic safety in the Republic of Srpska .

Keywords: RISK MAPPING, WEIGHTS, TRAFFIC RISK, POLICE STATIONS FOR TRAFFIC SAFETY

Rad je izložio/-la: Goran Šmitran


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020