C07
EFEKTI PREDUZETIH MERA U CILJU UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA DEONICI ZRENJANINSKOG PUTA: KRNJAČA – BORČA
EFFECTS OF THE MEASURES TAKEN AIMED AT IMPROVING TRAFFIC SAFETY AT THE SECTION OF ZRENJANIN ROAD: KRNJACA - BORCA
Željko Ranković, Vladimir Jevtić, Vedran Vukšić, Tijana Ivanišević
Ranković, Ž., Jevtić, V., Vukšić, V., Ivanišević, T., (2015). EFEKTI PREDUZETIH MERA U CILJU UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA DEONICI ZRENJANINSKOG PUTA: KRNJAČA – BORČA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: U radu je izvršena detaljna i uporedna analiza podataka o saobraćajnim nezgodama i njihovim posledicama na području opštine Palilula, u okviru koje je i deonica Zrenjaninskog puta: Krnjača – Borča, elemenata objektivnog i subjektivnog rizika, kao i analize primenjenih mera na posmatranoj deonici, a u odnosu na 2012. godinu. Naime, na 8-oj međunarodnoj konferenciji „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, 2013. godine, u radovima pod nazivima: „Unapređenje bezbednosti saobraćaja na deonici Zrenjaninskog puta: Krnjača – Borča“ i „Prikaz tipičnih situacija ugroženosti pešaka na deonici Zrenjaninskog puta: Krnjača – Borča“ predstavljene su celine kao i vrste problema bezbednosti saobraćaja, zastupljenih na posmatranoj deonici, ali je dat i predlog mera za njihovo rešavanje. U periodu od dve godine, a nakon angažovanja lokalne samouprave i autora radova, realizovane su mere za unapređenje bezbednosti saobraćaja na deonici Zrenjaninskog puta: Krnjača – Borča. Na osnovu sagledanih statističkih podataka, subjektivnog i objektivnog rizika, opaženih propusta i efekata preduzetih mera, u radu biće definisan i predlog mera za dalje unapređenje bezbednosti saobraćaja na posmatranoj deonici.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, Lokalna samouprava, Saobraćajne nezgode, Zrenjaninski put, Efekti preduzetih mera.

Abstract: This paper contains a detailed and comparative analysis of data on traffic accidents and their consequences in the municipality of Palilula, within which is a section of Zrenjanin road: Krnjaca - Borca, elements of objective and subjective risk, as well as analysis of the measures implemented on the observed section of road, compared to 2012. year. Namely, in 8th International Conference „Traffic safety in local community“, in 2013. year, in papers entitled: „Improving traffic safety on the section of Zrenjanin road: Krnjaca – Borca“ and „The typical cases of endangerment of pedestrians on the section of Zrenjanin road: Krnjaca – Borca“ were presented the types of problems of traffic safety, represented on the observed section of road, but also a proposal of measures is given. In a period of two years, after the engagement of local government and authors of papers, measures to improve traffic safety were implemented on the section of Zrenjanin road: Krnjaca - Borca. Based on analyzed statistical data, subjective and objective risk, observed omissions and effects of the measures taken, this paper will define a proposal of measures for further improvement of traffic safety on the observed section of road.

Keywords: Traffic safety, Local community, Traffic accidents, Zrenjanin road, Effects of the measures taken.

Rad je izložio/-la: Vedran Vukšić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020