E02
ANALIZA STAVOVA VOZAČA POVODOM SLAVLJENIČKOG „ŽIVELI“ I MOGUĆNOSTI PROMENE PONAŠANJA DA BI (PRE)ŽIVELI
DRIVER'S ATTITUDES ANALYSIS REGARDING THE CELEBRATORY "CHEERS" AND THE POSSIBILITY OF CHANGING BEHAVIOR TO SURVIVE
Biljana Kordić, Dejan Milanović, Mira Rosić, Tanja Arsić
Kordić, B., Milanović, D., Rosić, M., Arsić, T., (2015). Analiza stavova vozača povodom slavljeničkog „živeli“ i mogućnosti promene ponašanja da bi (pre)živeli. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Svaku povredu i smrtni ishod izazvanu u saobraćajnoj nezgodi, povezanu sa vožnjom u alkoholisanom stanju bilo je moguće sprečiti. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije, u periodu od 2002-2011.godine od 8508 poginulih u saobraćajnim nezgodama, kod 390 ljudi je uticajni faktor bio alkohol. Od 188244 povređenih lica u saobraćajnim nezgodama, 13470 je je povređeno usled uticaja alkohola. Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrde stanje i trendovi vezani za javne stavove, znanja i „samoprijavljena“ ponašanja vezana za vožnju u alkoholisanom stanju. Posmatrana je učestalost vožnje u alkoholisanom stanju, prepoznavanje ove pojave kao problema od strane vozača, stavovi i iskustva vezana za prevenciju ovog problema. Podaci će se koristiti da se ispita priroda i obim problema vožnje pod uticajem alkohola. Ciljana populacija su vozači različitog uzrasta, pola i drugih socijalno-demografskih kategorija. Podaci u ovom istraživanju su dobijeni uz pomoć izvršene ankete. Na osnovu dobijenih rezultata ankete sledi i predlog mera za poboljšanje zatečenog stanja vezano za ovaj problem.

Ključne reči: stavovi vozača, alkohol, bezbednost saobraćaja

Abstract: Every injury and death in traffic accidents caused by driving with alcochol in driver's blood was possible to be prevented. According to Traffic Safety Agency of Republic Serbia's data in period 2002-2011.year, 390 of 8508 killed people in traffic accidents, had a factor of alcochol in their blood. 13470 of 188244 injured people in traffic accidents were hurt in relation with alcochol consuming. The goal of this research was to determinate status of attitudes, knowledge and selfreported behaviour related to drinking and driving.The data are used to track the nature and scope of the drinking and driving problem. We observed drinking and driving frequency, perceptions of drinking and driving as a problem, driver's attitudes and experience in preventing this problem. Target population in survey were drivers of various age, gender and other sociodemographic cathegories. The neceserry data was collected by a questionnaire. By the results of this survey there are proposed measures to improve status in traffic safety field.

Keywords: driver's attitudes, alcochol, traffic safety

Rad je izložio/-la: Mira Rosić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020