I05
“CRNA KUTIJA” - BEZBJEDONOSNI ILI NADZORNI SISTEM MOTORNOG VOZILA
" BLACK BOX " - THE SAFETY OR CONTROL SYSTEM OF MOTOR VEHICLES
Emir Deljanin, Asima Herić
Deljanin, E., Herić, A., (2015). “CRNA KUTIJA” - BEZBJEDONOSNI ILI NADZORNI SISTEM MOTORNOG VOZILA. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Kroz elaboraciju ovoga rada najveći osvrt će biti usmjeren ka pojmu EDR uređaja odnosno značaju i ulogi crne kutije. Instalirani uređaj će vršiti prikupljanje tehničkih podatka uključujući brzinu automobila,sili udara,stanju motora, aktivaciji zračnih jastuka, stanju U trenutku događaja, podaci će biti zabilježeni i neće biti moguće nikakve promjene. Crne kutije bilježiti će odvijanje situacije 15 sekundi prije i 5 nakon sudara. Uređaj će u slučaju nezgode automatski proslijediti informacije policiji i hitnoj pomoći u roku od 12 sekundi. Ugrađivati će se u nove automobile kao standard, prema propisima EU, poznat kao eCall,od oktobra 2015. godine. Tehnologija će omogućiti vozačima da pristupe podacima svaki dan. Dnevni izvještaji će biti dostupni online, kojima će osiguranici pristupiti pomoću lozinke. Sistem će savjetovati o poboljšaju vožnje. Svaki tip ponašanja vozača biće ocijenjen i to,zeleno (dobra vožnja), žuto (općenito dobra, sa dijelovima loše vožnje ) i crvena (loša vožnja). Crna kutija koristiti će se i kao način da se opiše/razumije psihološke faktori koji djeluju na vozača tokom vožnje. Ovaj rad ima za cilj da pokaže efikasnost uvođenja sistema crne kutije na vozila a koji će sa preciznošću da bilježi vrijeme, mjesto i pravac vožnje kao i pogled vozača što ga čini vrlo korisnim za brojne teško rješive situacije.Cilj projekta je smanjiti statistiku nastanka saobraćajnih nezgoda kao i povrijeđenih osoba koje su bile učesnici istih. Na godišnjoj razini ovaj projekt planira spašavanje 2.500 života i veliko smanjenje posljedica od saobraćajnih nezgoda samom brzinom reakcije te djelovanjem sistema na psihološko stanje vozača.

Ključne reči: EDR, crna kutija, sudar, bezbjednost

Abstract: Through the elaboration of of this paper the greatest emphasis will be directed towards the concept of EDR devices and on the importance and role of the black box.Installed device will carry out the collection of technical data including the speed of the car, the force of impact, the state of the engine, the activation of airbags, seat belt states and the fact that the collision when used brake, continuously while the vehicle is in operation.When a collision occurs, the data will be recorded and "locked".Black boxes record the progress of the situation 15 seconds before and 5 after the collision.The device will in case of an accident automatically forward the information to the police and the emergency room within 12 seconds. Apply to be in new cars as standard, according to the EU regulations, known as eCall, from October 2015.Daily reports will be available online, which will be insured access with passwords.Giving the advice on improving driving, each type of driver behavior will be evaluated green ,amber and red. The black box will be used as a way to describe / understand the psychological factors that affect the driver during driving.This paper aims to demonstrate the efficacy of introducing the system of black boxes on vehicles which will with precision that records the time, location and direction of travel as well as the driver's view which makes it very useful for many hard to solve the situation.

Keywords: EDR , black box , crash , safety

Rad je izložio/-la: Asima Herić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020