B05
ANALIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA NASTRADALIM BICIKLISTIMA KAO KORAK U STRATEŠKOM PLANIRANJU POVEĆANJA BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU U BEOGRADU
ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING INJURED CYCLISTS AS A STEP TOWARDS STRATEGIC PLANNING TO INCREASE TRAFFIC SAFETY IN BELGRADE
Dragan Loncarevic, Zlatko Belencan, Blagoje Milinić, Milena Novaković, Bojana Mikić
Loncarevic, D., Belencan, Z., Milinić, B., Novaković, M., Mikić, B., (2015). ANALIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA NASTRADALIM BICIKLISTIMA KAO KORAK U STRATEŠKOM PLANIRANJU POVEĆANJA BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU U BEOGRADU. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Povećanje broja biciklista i broja motornih vozila u saobraćaju sa jedne strane, učestalosti i težine stradanja biciklista u saobraćajnim nezgodama sa druge strane, ukazuju da biciklizam nažalost ima i svoju tamnu stranu zbog rizičnosti od povreda i smrtnosti . Bezbednost biciklista u saobraćaju postaje sve aktuelnija u Gradu Beogradu pa je shvatajući težinu problema, uz podršku Uprave saobraćajne policije u Policijskoj upravi za Grad Beogradu i Sekretarijata za saobraćaj, izvršena analiza saobraćajnih nezgoda sa nastradalim biciklistima. U radu će biti prikazani rezultati istraživanja saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači bicikla u periodu 2011-2014 godina. Prostorna i vremenska analiza primenom GIS alata, analiza starosne strukture nastradalih biciklista, vidovi, posledice, okolnosti i propusti nastanka saobraćajnih nezgoda, treba da ukažu na lokacije i deonice sa vecim brojem nezgode sa biciklistima, okolnosti pod kojima se događaju i posledice nezgoda. Aktuelna situacija ekonomske krize i razvijanje rekreativnih potreba doprinose češćem korišćenju bicikla kako u strogo urbanim tako i u van gradskim sredinama. Ova realnost aktualizuje potrebu praćenja,i istraživanja i razvoja zaštite bezbednosti biciklista u saobraćaju kao prvi korak u strateškom planiranju povećanja bezbednosti. U predlogu mera posebno će se naglasiti mere direktne zaštite uključujući i policijske.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, saobraćajne nezgode, biciklisti, GIS

Abstract: Increased number of cyclists and motor vehicles in traffic, in one hand, and frequency and severity of cyclist casualties in traffic accidents, on the other hand, indicate that cycling unfortunately has its dark side. The reason is the risk of injury and mortality rate in traffic accidents. The safety of cyclists in traffic is becoming more and more prominent in Belgrade. Realizing the severity of the problem, analyses of traffic accidents involving cyclist is done with support of the Traffic Police, the Police Department for the City of Belgrade and the Secretariat of Traffic and Transportation. This paper presents results of the research of traffic accidents which involved cyclists in the period of time from 2011 to 2014 year. Spatial and temporal analysis, age structure of bicycle drivers, types, effects, circumstances and omissions under which accidents occur, should point out to locations, sections and places where larger numbers of accidents with cyclists happen. The current situation of economic crisis and developing recreational needs contribute to more frequent use of bicycles in urban and suburb areas. This reality actualizes the need for monitoring, research and development to protect cyclists in traffic. The draft measure will specifically highlight direct measures of protection, including police measures as well.

Keywords: traffic safety, traffic accidents, cyclists, GIS

Rad je izložio/-la: Zlatko Belencan


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020