J05
KONCEPCIJA OBUKE VOZACA
THE CONCEPT OF DRIVER TRAINING
Blagoje Milinić, Nina Dragutinović-Jovanović, Mladen Alvirović, Boban Milinković
Milinić, B., Dragutinović-Jovanović, N., Alvirović, M., Milinković, B., (2015). Koncepcija obuke vozaca. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Dobro obučen vozač za upravljanje motornim vozilom u saobraćaju na putu u osnovi je sistema bezbednosti savremenog saobraćaja. Od vozača se zahteva sposobnost, dobro znanje , stavove i ponašanje primereno bezbednom saobraćaju. Pristup jasno iskazuje koncept razvijene osnovne obuke vozača za sticanje vozačke dozvole i potrebu razvijaju modela permanentnog inoviranja teorijskuh i praktičnih znanja i veština upravljanja vozilom u saobraćaju na putu. U radu će biti prikazani i analizirani postojeći oblici dodatne obuke vozača u Republici Srbiji: unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja vozača kojima je zbog nesavesnog i nepropisanog upravljanja vozilom u saobraćaju na putu oduzeta vozačka dozvola, obuka za sticanje licence za obavljanje poslova profesionalnog vozača, obuka predavača teorijske obuke vozača, obuka instruktora vožnje, obuka vozača po programima bezbedne vožnje u NAVAK-u, sa posebnim usmerenjem na obuku mladih vozača. U tom smislu u radu će se sagledati potrebe, postojeće stanje i orjentacioni pravci permanentne obuke vozača, sa mogućim ulogam lokalne samouprave.

Ključne reči: vozač, obuka, bezbednost saobraćaja.

Abstract: Добро обучен возач за управљање моторним возилом у саобраћају на путу у основи је система безбедности савременог саобраћаја. Од возача се захтева способност, добро знање , ставове и понашање примерено безбедном саобраћају. Приступ јасно исказује концепт развијене основне обуке возача за стицање возачке дозволе и потребу развијају модела перманентног иновирања теоријскух и практичних знања и вештина управљања возилом у саобраћају на путу. У раду ће бити приказани и анализирани постојећи облици додатне обуке возача у Републици Србији: унапређења знања из безбедности саобраћаја возача којима је због несавесног и непрописаног управљања возилом у саобраћају на путу одузета возачка дозвола, обука за стицање лиценце за обављање послова професионалног возача, обука предавача теоријске обуке возача, обука инструктора вожње, обука возача по програмима безбедне вожње у НАВАК-у, са посебним усмерењем на обуку младих возача. У том смислу у раду ће се сагледати потребе, постојеће стање и орјентациони правци перманентне обуке возача, са могућим улогам локалне самоуправе.

Keywords: driver training, road safety

Rad je izložio/-la: Blagoje Milinić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020