D07
UPOREDNA ANALIZA STAVOVA MLADIH VOZAČA O UTICAJU ENERGETSKIH NAPITAKA NA VOŽNJU I SUBJEKTIVNOG OSEĆAJA UMORA U TOKU VOŽNJE
COMPARATIVE ANALYSIS OF YOUNG DRIVERS ATTITUDES ON THE IMPACT OF ENERGY DRINKS ON DRIVING AND SUBJECTIVE FEELING OF FATUGUE
Milan Vujanić, Dalibor Pešić, Boris Antić, Jelica Davidović
Vujanić, M., Pešić, D., Antić, B., Davidović, J., (2015). UPOREDNA ANALIZA STAVOVA MLADIH VOZAČA O UTICAJU ENERGETSKIH NAPITAKA NA VOŽNJU I SUBJEKTIVNOG OSEĆAJA UMORA U TOKU VOŽNJE. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: S obzirom na činjenicu da se u svetu oko 50% saobraćajnih nezgoda kod profesionalnih vozača dogodi kao posledica umora, u poslednje vreme umor se svrstava među glavne indikatore bezbednosti saobraćaja. Trenutno je utvrđivanje nivoa umora teško bez odgovarajućih detektora koji su u fazi razvoja. Cilj ovog rada je da se utvrde stavovi mladih vozača o uticaju energetskih napitaka na njihovu vožnju i da se izvrši uporedna analiza sa stavovima mladih profesionalnih vozača o subjektivnom osećaju umora i merama koje preduzimaju za njegovo otklanjanje, kako bi se utvrdilo da li vreme upravljanja motornim vozilom i pređena kilometraža imaju uticaja na stavove i subjektivni osećaj pospanosti. Na osnovu rezultata predložiti adekvatne mere na nivou lokalne zajednice, a u cilju podizanja nivoa bezbednosti saobraćaja na nacionalnom nivou.

Ključne reči: umor, energetski napici, profesionalni vozači, mladi vozači, bezbednost saobraćaja

Abstract: Given the fact that 50% of traffic accidents with professional drivers around the world occurs as a result of fatigue, nowadays fatigue is ranked among the main road safety indicators. Currently it is difficult to determine the level of fatigue without corresponding detectors which are under development. The aim of this paper is to indicate young drivers' attitudes about the impact of energy drinks on their driving and to perform a comparative analysis of the attitudes of young professional drivers on the subjective feeling of fatigue and measures taken for its removal, in order to determine whether the time of driving a motor vehicle and distance traveled have influence on the attitudes and subjective feeling of drowsiness. According to the results appropriate measures should be proposed at the community level, and the level of road safety should be raised at the national level.

Keywords: Analysis of the impact of fatigue among young drivers

Rad je izložio/-la: Jelica Davidović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020