B04
IZVEŠTAJ O STANJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
REPORT ON THE STATE OF TRAFFIC SAFETY IN THE CITY OF SMEDEREVO
Dejan Stoilković, Srđan Ivković
Stoilković, D., Ivković, S., (2015). Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Smedereva. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Praćenje stanja bezbednosti saobraćaja neophodan je element u procesu upravljanja i uspostavljanja sistema bezbednosti saobraćaja. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima definisano je da nadležni izvršni organ jedinice teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave, opštinsko veće, odnosno gradsko veće, podnosi skupštini izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na tom području najmanje dvaput godišnje. U vezi s tim „Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Smedereva za 2013. godinu“ je prihvatila Skupština grada Smedereva i on predstavlja važnu kariku praćenja stanja bezbednosti saobraćaja u gradu Smederevu. U radu je izvršena analiza stanja bezbednosti saobraćaja u gradu Smederevu, odnosno vremenska raspodela saobraćajnih nezgoda, raspodela saobraćajnih nezgoda prema kategoriji učesnika, raspodela posledica saobraćajnih nezgoda, raspodela saobraćajnih nezgoda prema uzroku, raspodela saobraćajnih nezgoda prema vidu nezgode, raspodela saobraćajnih nezgoda prema kategoriji vozila, utvrđen je stepen ugroženosti (rizika) u drumskom saobraćaju (javni i saobraćajni rizik stradanja u saobraćajnim nezgodama) i izvršena je analiza troškova socio-ekonomskih posledica saobraćajnih nezgoda u Smederevu prema modelu vrednovanja Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, saobraćajne nezgode, stepen ugroženosti u drumskom saobraćaju, troškovi socio-ekonomskih posledica saobraćajnih nezgoda, Smederevo

Abstract: Monitoring the traffic safety situation is essential element in the process of establishing a system of management and traffic safety. Law on Road Traffic Safety stipulates that the executive body of territorial autonomy or local self-government, municipal council or city council, submitted to the Assembly a report on the status of road safety in this area at least twice a year. In this respect the "Report on the state of traffic safety in the city of Smederevo in 2013" was adopted by the Assembly of Smederevo, and it is a very important part of monitoring the traffic safety situation in the city of Smederevo. The paper analyzes the traffic safety situation in Smederevo, respectively temporal distribution of traffic accidents, the distribution of accidents by category of participants, the distribution consequence of traffic accidents, the distribution of accidents by cause, the distribution of traffic accidents under consideration accident, the distribution of accidents by vehicles category, levels of vulnerability (risk) in road transport was determined (public transport and risk of starvation in traffic accidents) and an analysis of the socio-economic costs due to road traffic accidents in Smederevo, according to the model of evaluation traffic Safety Agency of the Republic of Serbia.

Keywords: traffic safety, traffic accident, the levels of threat to road traffic, the cost of socio-economic consequences of accidents, Smederevo

Rad je izložio/-la: Dejan Stoilković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020