E04
UTICAJ NASTUPA JAVNIH LIČNOSTI U MEDIJIMA NA POVEĆANU NEBEZBEDNOST MLADIH U SAOBRAĆAJU
INFLUENSE OF PUBLIC FIGURES IN MEDIA ON INCREASED INSECURITY OF YOUNG PEOPLE IN TRAFFIC
Slobodan Živojinović
Živojinović, S., (2015). UTICAJ NASTUPA JAVNIH LIČNOSTI U MEDIJIMA NA POVEĆANU NEBEZBEDNOST MLADIH U SAOBRAĆAJU. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: U današnje vreme mladi sve više vremena provode u zatvorenim prostorijama za računarom i televizijskim ekranom, gde su izloženi velikom uticaju medija, kako sa pozitivnim (edukativnim) tako i sa negativnim sadržajem. U radu je prikazan uticaj javnih ličnosti na bezbedno i nebezbedno ponašanje u saobraćaju, gde se na različitim primerima (broj gledaoca pojedinih spotova, filmova itd.), i postupcima domaćih i stranih javnih ličnosti može uočiti njihov uticaj na gledaoce, pre svega na mlade osobe, na koje direktno utiču.

Ključne reči: MLADI, JAVNE LIČNOSTI, NEBEZBEDNO PONAŠANJE

Abstract: Now days, young people spend more time in closed space in front of computer and television screen, where they are exposed to a large influence of the media, both with positive (educational) and negative content. This work describes the influence of public figures on safe and unsafe behaviour in traffic, where on various examples (the number of viewers of individual clips, movies, etc.), and methods of domestic and foreign public figures, can observe their influence on its viewers, especially on young people who are directly affected.

Keywords: YOUNG, PUBLIC FIGURES, UNSAFE BEHAVIOUR

Rad je izložio/-la: Slobodan Živojinović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020