I04
BEZBEDNOST KOMERCIJALNOG DRUMSKOG TRANSPORTA
COMMERCIAL ROAD TRANSPORT SAFETY
Dušan Mladenović, Nebojša Jevtić
Mladenović, D., Jevtić, N., (2015). Bezbednost komercijalnog drumskog transporta. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Nevelika statistička osnova o saobraćajnim nezgodama sa učešćem komercijalnih vozila potvrđuje trend o prevashodnom uticaju ljudskog faktora kao uzroka nezgode i malo učešće infrastrukture, tehničke neispravnosti i vremenskih uslova u uzročnicima saobraćajnih nezgoda. Međutim, svaka saobraćajna nezgoda sa učešćem komercijalnih vozila je potencijalno sa težim posledicama uzimajući u obzir mase i sile koje se javljaju u takvim nezgodama. Radom je dat pregled statističkih podataka o saobraćajnim nezgodama sa učešćem komercijalnih vozila, odnosno teretnih vozila ukupne mase preko 3,5 tona i autobusa, potom trendova u upravljanju ljudskim resursima sa posebnim osvrtom na profesionalne vozače i propisima koji uređuju ovu oblast, strategija razvoja sistema bezbednosti vozila, kao i trendova u razvoju propisa i regulativa u oblasti bezbednosti komercijalnog drumskog transporta i informacionih sistema. Pozicioniranje lokalne zajednice u socijalnim aspektima rada profesionalnih vozača u edukaciji, primeni propisa i promeni ponašanja profesionalaca u drumskom transportu od velikog je značaja za poboljšanje bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: profesionalni vozač, propisi, bezbednost vozila, komercijalni drumski transport

Abstract: Small statistical base on road accidents with commercial vehicles involved confirms the trend of the overarching influence of the human factor as the cause of accidents and a small share of infrastructure, technical failure, and weather conditions in the causes of traffic accidents. This paper provides an overview of statistics on road accidents with commercial vehicles involved, i.e. trucks of the total weight of over 3.5 tonnes and buses, then trends in human resource management with special emphasis on professional drivers and regulations governing this area, the strategy of development of the vehicle safety systems, and trends in the development of legislation and regulations in the field of commercial road transport and information systems. Positioning of the local community in the social aspects of professional drivers in education, implementation of legislation and change of behavior of professionals in road transport is of great importance for the improvement of traffic safety.

Keywords: proffesional driver, regulation, vehicle safety, commercial road transport

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020