H06
UPOREDNA ANALIZA INDIKATORA BRZINE U 27 POLICIJSKIH UPRAVA REPUBLIKE SRBIJE
COMPARATIVE ANALYSIS INDICATORS OF SPEED IN THE 27 POLICE DISTRICTS OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Miodrag Božić
Božić, M., (2015). Uporedna analiza indikatora brzine u 27 policijskih uprava Republike Srbije. 10. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Kragujevac.
Rezime: Brzina predstavlja indikator u bezbednosti saobraćaja koja ima za cilj da identifikuje sve probleme u pomenutoj oblasti. Brzina je jedna od najčešćih okolnosti prilikom saobraćajne nezgode. Zbog neprilagođena brzina svake godine u svetu više oko 600.000 ljudi smrtno strada. U periodu od 2007. do 2012. godine u Republici Srbiji 35% svih saobraćajnih nezgoda dogodilo se pod okolnostima prekoračenja ograničene brzine. Kao posledica nepoštovanja brzine kretanja, život je izgubilo preko 2.500 ljudi što je više od 56% od ukupnog broja poginulih, istovremeno to 45% povređenih od ukupnog broja povređenih. Imajući ovo u vidi sprovedeno je istraživanje merenje brzine u 27 policijskih uprava Republike Srbije. Sprovedenim istraživanjem formiran je uzorak na osnovu kojeg su izračunate statističke vrednosti brzine. Proračunate vrednosti predstavljaju direktne pokazatelje indikatora brzine, na osnovu kojih je moguće formirati opštu sliku brzine u saobraćajnom toku. Analizom utvrđenih pokazatelja definisano je željeno stanje, i dat je predlog mera za dostizanje željenog stanja.

Ključne reči: BRZINA, INDIKATORI, OGRANIČENJE BRZINE, NASELJE, POLICIJSKE UPRAVE

Abstract: Speed represents indicator in trafic safety thah has a goal to identify all problems in this area. Speed is one of the most frequent circumstances during trafic accidents. Because of inadequate speed every year in the world more than 600.000 people dies. In time frame from 2007 to 2012 in Republic of Serbia 35% of car accidents happend because of exsesive speed. As a result of not respecting speed limit 2500 people lost their lives which is more than 56% of total nbumber, and in the same time it is 45% hurt from total number. Having this in mind research was made in 27 police departments in R.S. with this research was formed a sample on which base are calculated statistic values of speed. Calculated values represents direct markers of indicators of speed, on base of which is possible to form complete picture of speed in trafic current. Analisis of proven markers was defined wanted state, and it's given sugestion of measures for ashieving that condition.

Keywords: SPEED, INDICATORS, SPEED LIMIT, SETTLEMENT, POLICE DEPARTMENS.

Rad je izložio/-la: Miodrag Božić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020