DJ09
MODEL ANALIZE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U ZONI ŠKOLE
MODEL OF ANALYSIS OF TRAFFIC SAFETY IN SCHOOL ZONE
Duško Pešić, Emir Smailović
Pešić, D., Smailović, E., (2013). MODEL ANALIZE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U ZONI ŠKOLE. 8. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Divčibare.
Rezime: Za istraživanja u bezbednosti saobraćaja, koriste se opšte metode, postupci i tehnike prilagođene potrebama bezbednosti saobraćaja, kao što su statistički metod, eksperiment, posmatranje, testiranje, anketa i drugi. Svaki metod ima svoje prednosti i nedostatke, pa se, iz tog razloga, dobro osmišljeno mkombinacijom više metoda povećava pouzdanost rezultata istraživanja. Analiza bezbednosti saobraćaja obuhvata niz sistemskih istraživanja, a jedan od ciljeva može da bude utvrđivanje lokacija povećanog rizika. U radu je predstavljen model analize bezbednosti saobraćaja u gravitacionom području škole, zasnovan na tri različite metode, kojim je moguće utvrditi mesta povećane ugroženosti dece. Prvi metod je statistički i služi za utvrđivanje objektivnog rizika na osnovu analize saobraćajnih nezgoda sa učešćem dece, tj. lokacija na koji ma se događa veći broj nezgoda. Drugi metod je anketa kojom seutvrđuje subjektivni rizik na osnovu stavova učenika, roditelja i nastavnika o opasnim mestima u gravitacionom području škole. Treći metod je posmatranje i zasnovan je na obilasku zone škole i gravitacionog područja škole, sa posebnim osvrtom na lokacije koje su izdvojene kroz analizu subjektivnog i objektivnog rizika. Izlazni rezultat istraživanja je predlog mera za unapređenje bezbednosti dece u saobraćaju na lokacijama povećane ugroženosti, uopšteni predlog mera i predlog najhitnijih intervencija.

Ključne reči: zona škole, bezbednost dece u saobraćaju, metod analize, rizik

Abstract: For research in traffic safety field, general methods, procedures and techniques adapted to traffic safety needs are used, like statistical methods, experiment, observation, testing, questionnaire and others. Every method has its advantages and disadvantages, while with combination of different methods reliability of the research results is increased. Quality traffic safety analysis includes a series of systematic researches, and one of the analyses targets can be the determination of vulnerable locations, after which, with application of appropriate measures, traffic safety level is improved. In this paper a model for traffic safety analysis in gravity zone of school is presented, which is used for detection of locations with high levelo fc hildren vulnerability. The first method is statistical method, and it is used for determination of objective risk using data about traffic accidents with children or locations with accumulation of traffic accidents. The second method is questionnaire method, which is used for determination of subjective risk, from parent and teachers attitudes about dangerous locations in school gravity zone. The third method represents observation method, based on tour around school gravity zone, with special reference to the locations detected during analysis of subjective and objective risk. Results of the research are: proposed measures for improvement of children safety in traffic at locations with higher vulnerability risk, general measures and urgent interventions.

Keywords: schoolzone, childrensafetyintraffic, analysesmethod, risk

Rad je izložio/-la: Duško Pešić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020