Uticaj psihoaktivnih supstanci na bezbednost u saobraćaju

U mesecu maju 2016. godine, udruženje „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ realizovalo je projekat, koji je raspisala GO Zvezdara, pod nazivom „Uticaj psihoaktivnih supstanci u saobraćaju – obuka za nastavnike i učenike za realizaciju radionica uz korišćenje naočara koje simuliraju alkoholisanost, umor i dejstvo narkotika“. Gradska opština Zvezdara prepoznala je činjenicu da su mladi jedna od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Rizik od učešća u saobraćajnoj nezgodi kod mladih raste konzumacijom alkohola, narkotika ili nakon dugih perioda bez sna, kada se javlja umor. Ovim projektom upravo je prepoznata ova činjenica. Cilj ovog projekta je da se podigne svest mladih o veličini uticaja na alkohola, umora i narkotika na njihovu bezbednost u saobraćaju.

Projekat je realizovan je u dve faze. U prvoj fazi napisano je „Uputstvo za realizaciju radionica uz korišćenje naočara koje simuliraju alkoholisanost, umor i dejstvo narkotika“. Uputstvo je namenjeno nastavnicima i učenicima kako bi se pripremili za uspešnu realizaciju nastavnih sadržaja u srednjim školama o rizicima vožnje pod dejstvom alkohola, droga i umora. Uputstvo sadrži sledećih pet poglavlja:

 • Uvod – o projektu;
 • Rizici od učešća u saobraćaju pod dejstvom alkohola, pospanosti – umora i narkotika,
 • Opšte mere za smanjenje rizika u saobraćaju od vožnje pod uticajem alkohola, pospanosti – umora i narkotika, sa posebnim osvrtom na mere u oblasti edukacije;
 • Primena naočara koje simuliraju alkoholisanost, umor i dejstvo narkotika u edukaciji za smanjenje vožnje pod uticajem alkohola, pospanosti – umora i narkotika;
 • Metodsko uputstvo za realizaciju obuke.

Sledeća faza obuhvatila je sprovođenje obuke o rizicima od učešća u saobraćaju pod dejstvom alkohola, umora i narkotika. Obuka je sprovedena u 3 grupe, i obuku je prošlo 46 učenika i nastavnika iz 8 srednjih škola sa područja GO Zvezdara. Projektnim zadatkom predviđeno je da obuku prođe 63 učenika iz 9 srednjih škola, imajući u vidu odziv škola, može se smatrati da je projekat veoma uspešno realizovan.

Pored predavanja, obuka je obuhvatila i obuku korišćenja naočara koje simuliraju dejstvo alkohola, umora i narkotika. GO Zvezdara obezbedila je 8 naočara koje simuliraju različite stepene alkoholisanosti, umora i narkotika, i to:

 • Naočare koje simuliraju alkoholisanost 0,4 -0,6 ‰;
 • Naočare koje simuliraju alkoholisanost 0,6-0,8 ‰;
 • Naočare koje simuliraju alkoholisanost 0,8 -1,5 ‰;
 • Naočare koje simuliraju alkoholisanost 1,5 -2,5 ‰;
 • Naočare koje simuliraju umor u jutarnjim časovima nakon radno provedene noći, kao i ekstremni umor;
 • Naočare koje simuliraju umor u kasnijem delu dana, nakon duge vožnje;
 • Naočare koje simuliraju uticaj konzumacije kanabisa i
 • Naočare koje simuliraju predoziranost narkoticima i preteranu upotrebu legalnih lekova.

Ovim projektom samo je započet proces edukacije srednjoškolaca o štetnim uticajima alkohola, umora i narkotika. Planirano je da učenici i nastavnici koji su prošli obuku u svojim školama sprovedu edukaciju učenika o ovoj vrlo važnoj temi, uz pomoć pripremljenog uputstva i naočara. Poželjno je da se slični projekti realizuju i u drugim lokalnim zajednicama, sa mogućnošću proširivanja sadržaja koji imaju uticaj na mlade.

1
LISTA KOMENTARA   (Broj komentara - 0)
Nije poslat ni jedan komentar na ovoj stranici.
Morate biti prijavljeni kako bi ostavljali Vaše komentare na internet stranici.
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020