Smotre predškolske i dece iz nižih razreda osnovnih škola na temu bezbednosti u saobraćaju

Nacionalna „Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji za period od 2015-2020. godine“, u okviru ciljeva predviđa da do 2020. godine nema poginule dece u saobraćaju i da se prepolovi broj teško povređene dece u odnosu na 2011. godinu. Imajući to u vidu, Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) je predvidela intenziviranje aktivnosti u ovoj oblasti.  Aktivnosti su pre svega usmerene na unapređenje bezbednosti dece u saobraćaju, kroz kvalitetnije saobraćajno obrazovanje dece. Takmičenja i smotre dece su se u drugim disciplinama pokazali kao modeli koji omogućavaju savladavanje različitih tema na efikasan način, ali i kao način za usvajanje novih znanja. U okviru ovog projekta izrađena je metodologija sprovođenja smotri predškolske i dece iz nižih razreda osnovnih škola na temu bezbednosti saobraćaja, pod nazivom "Pažljivkova smotra". Na taj način ABS je započela sistemski da utiče na saobraćajno obrazovanje i vaspitanje, održivim merama. Pored toga, u ovom projektu je izvršen pregled relevantne literature u svetu i kod nas, a izvršen je i odabir i obuka moderatora smotri, koje prati odgovarajuće uputstvo. Za vaspitače-ice i učitelje-ice, je takođe izrađeno odgovarajuće uputstvo za pripremu dece za smotru. Konačno, projekat je pokriven video materijalom  sa opštinskih i republičke smotre. „Pažljivkova smotra“ realizovana je na 3 nivoa: školska, opštinska i republička smotra. U okviru smotre na školskom nivou učestvovalo je preko 5.000 predškolaca i učenika, od kojih je se njih oko 400 plasiralo na opštinsku smotru, da bi se na republičku smotru plasiralo 48 učenika i predškolaca.

Projekat „Smotre predškolske i dece iz nižih razreda osnovnih škola na temu bezbednosti u saobraćaju “ pokrenula je Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, sa ciljem intenziviranja saobraćajnog obrazovanje i vaspitanja održivim merama.  Sam projekat, koncipiran je na izradi metodologije za realizaciju smotre na nivou svih predškolskih ustanova (PU) i osnovnih škola (OŠ) u Republici Srbiji, i pripremom svih pratećih radnih materijala neophodnih za realizaciju smotre. Takođe, projekat je podrazumevao i testiranje metodologije u realizaciji pilot smotre na nivou pet PU i OŠ. U realizaciji projektnih aktivnosti izvršilac (BSLZ) je iskazao spremnost da se smotre realizuju u pet lokalnih samouprava, čime su značajno premašena očekivanja projektnog zadatka, ali i mogućnosti testiranja realizacije smotri za decu u različitim okruženjima. Nakon održanih smotri, izrađena je evaluacija i unapređenje same metodologije sa planom za realizaciju „Pažljivkove smotre“ u naredne dve školske godine.

Cilj projekta je    unapređenje procesa saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja dece i učenika, a posebno:

  • podsticanje roditelja da se više druže sa decom i pričaju o tome kako biti bezbedan u saobraćaju,
  • podsticanje i unapređenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u predškolskim ustanovama i u osnovnim školama,
  • unapređenje svesti i ponašanja odraslih i dece u saobraćaju,
  • vrednovanje i nagrađivanje onih koji rade više i bolje od drugih u korist bezbednog učešća u saobraćaju.

U odabranim lokalnim smoupravama realizovana je prva, druga i četvrta faza– (pred)školske smotre – u predškolskim ustanovama (PU) i osnovnim školama (OŠ) koje su prihvatile da učestvuju u pilot smotri. (Pred)školske smotre u prvoj fazi su održane u prostorima PU/OŠ, tj. u učionicama, putem testa. Test za predškolce je obuhvatao 8 radnih zadataka, dok je test za prvi razred obuhvatao 15, a za drugi razred 19 pitanja. U testiranju je ukupno učestvovalo 5256 dece.

Odabirom 5 specifičnih lokalnih samouprava u pilot projektu „Pažljivkova smotra“ 2017. godine, dokazana je mogućnost realizacije smotre u takvim i sličnim sredinama. Naime, u Temerinu je testirana smotra na mađarskom jezinu i to ne samo u prvom nivou (u vidu testa), već i u formi kviza. Smotra je protekla bez poteškoća u radu.  Imajući u vidu veliku razuđenost pojedinih područja Republike Srbije, u pilot projektu je dokazana mogućnost neometane realizacije i u ovakvim uslovima, realizacijom „Pažljivkove smotre“ na teritoriji Opštine Čajetina.  U gradu Vranju proverene su mogućnosti organizacije smotre u gradu, tj. u većoj jedinici lokalne samouprave, pri čemu nije bilo problema u organizaciji. U gradskoj opštini Savski Venac dokazana je mogućnost realizacije „Pažljivkove smotre“ u Beogradu. Takođe, u Vrnjačkoj Banji su dokazane mogućnosti organizacije smotre na prosečnoj opštini u centralnoj Srbiji i mogućnosti organizacije republičke smotre. U ovoj fazi, realizovane su opštinske smotre u formi kviza, gde su se takmičile ekipe predstavnici svih PU i OŠ iz svake opštine. Pobedničke ekipe, plasirale su se na republičko takmičenje koje je održano u Vrnjačkoj Banji.

1
1

„Pažljivkova smotra“ je uspešno završena finalnom smotrom u Vrnjačkoj Banji. Prvoplasirane ekipe predškolskog uzrasta, uzrasta prvog i drugog razreda iz Vrnjačke Banje, Temerina, Čajetine i Vranja, plasirale su se na republičku Pažljivkovu smotru. Republička smotra održana u kongresnom centru hotela Zvezda, a u saradnji sa Savetima za bezbednost saobraćaja Vrnjačke Banje, Temerina, Čajetine i Vranja.

U kategoriji predškolaca, pobedu je odnela ekipa iz Čajetine, dok su drugoplasirani i trećeplasirani bile ekipe iz Vranja i  Temerina. U kategoriji prvog razreda, prvo mesto je osvojila ekipa iz Vranja, drugo Temerin, treće Vrnjačka Banja, dok je u kategoriji drugi razred, prvo mesto osvojila Vrnjačka Banja, drugo Čajetina a treće Vranje.

1

Za pokazano zavidno znanje, mališani su nagrađeni vrednim nagradama. Pored pehara, medalja i diploma, svi članovi prvoplasiranih ekipa u sve tri kategorije dobili su tablet računar, članovi drugoplasiranih ekipa dobili su edukativnu igru - svet saobraćajnih znakova, a trećeplasirani su dobili rančeve sa knjigom "Pažljivkova pravila u saobraćaju".

LISTA KOMENTARA   (Broj komentara - 0)
Nije poslat ni jedan komentar na ovoj stranici.
Morate biti prijavljeni kako bi ostavljali Vaše komentare na internet stranici.
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020