БСЛЗ 2016 - Закључци са XI Међународне конференције


У Врњачкој Бањи је, од 13. до 16 априла 2016. године, одржана 11. Међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“.

На Конференцији је било око 380 учесника: представника државних органа, јавних предузећа, приватног сектора, невладиног сектора, универзитета итд.

Конференција се одржава под покровитељством Министарства просвете и науке Републике Србије.

Организатори Конференције су: удружења „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ и „Савет за безбедност саобраћаја“, научно-образоване установе Криминалистичко-полицијска академија, Саобраћајни факултет у Београду, Факултет техничких наука у Новом Саду, Факултет прометних знаности у Загребу, Национални технички универзитет у Атини (National Technical University of Athens), Универзитет у Вуперталу у Немачкој (University of Wuppertal) и др.

На Конференцији су приказани глобални трендови у безбедности саобраћаја, као и најважнији резултати који су постигнути у свету и у региону. Посебно су анализирани резултати који су постигнути у Србији.

Конференција је подржала доношење Националне стратегије безбедности саобраћаја и напоре да се унапреди стање безбедности саобраћаја, похвалила напоре МУПа да унапреди протокол евидентирања саобраћајних незгода и да га прилагоди најбољој пракси ЕУ, похвалила активности Агенције за безбедност саобраћаја на увођењу редовног снимања индикатора безбедности саобраћаја, похвалила активности универзитета на трансферу знања и најбоље праксе. Похваљене су и активности бројних јединица локалне самоуправе које, у складу са Законом, стручно планирају и наменски користе средства намењена унапређењу безбедности саобраћаја. Посебно су истакнуте иницијативе за припрему и усвајање првих локалних стратегија безбедности саобраћаја.

Међутим, истакнути су и бројни проблеми безбедности саобраћаја, а посебно следећи: Србија није донела Акциони план безбедности саобраћаја, нити је планирала средства за реализацију стратегије, нису извршене дуго најављиване измене Закона о безбедности саобраћаја, нису донети значајни правилници и други подзаконски акти, значајан део новца од казни (52,5%) је усмерен за ''потребе МУПа'' уместо за техничко опремање и стручно усавршавање саобраћајне полиције, остатак средстава на државном нивоу се не улаже у безбедност саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја традиционално враћа део средстава у буџет уместо да спроводи активности на јачању система безбедности саобраћаја и унапређењу безбедности саобраћаја, није унапређено саобраћајно образовање и васпитање у основним школама, стање у оспособљавању возача је веома лоше, технички прегледи возила се врше само симболично (често се своди на прикупљање плаћање и придобијање осигураника), осигурања нису показала интерес да доприносе унапређењу безбедности саобраћаја, нису уведене процедуре унапређења путева, саобраћајна полиција нема савремену опрему и техничка средства за увиђаје и непосредну контролу саобраћаја, ... Мада је већина јединица локалне самоуправе формирала локална тела за безбедност саобраћаја, део њих су неактивни, а средства намењена безбедности саобраћаја се и даље троше незаконито.

Мада је Агенција за безбедност саобраћаја успоставила праћење индикатора безбедности саобраћаја и даље није успостављено одговорно праћење стања безбедности саобраћаја, Влада и Скупштина не расправљају проблеме безбедности саобраћаја, нити спровођење националне стратегије безбедности саобраћаја. Национално координационо тело није дало ефекте и није успело да успостави добру и ефикасну хоризонталну и вертикалну координацију, нити ефикасну сарадњу различитих сектора на државном нивоу. Није успостављен системски рад на унапређењу безбедности саобраћаја, нити се рад планира на основу података.

Резултат оваквог нерада и системских промашаја је очекивано повећање броја погинулих и повређених у Србији. Наиме, после вишегодишњег опадајућег тренда у броју погинулих, у току 2015. године је дошло до знатног погоршања, тако да је у саобраћају погинуло скоро 100 људи више него што је то било предвиђено Стратегијом безбедности саобраћаја.

Нису остварени ни други Стратегијом дефинисани циљеви, у погледу коначних исхода (број незгода, број погинулих, број повређених и укупни друштвено-економски трошкови незгода много су већи од предвиђених), нити у погледу индикатора перформанси безбедности саобраћаја (недопустиво стање у погледу употребе сигурносних појасева, дечијих седишта и кацига, прекорачења брзине, вожње под утицајем алкохола итд.). Овај неуспех је резултат лошег рада и захтева научну анализу и припрему и спровођење добро осмишљеног система мера и активности, на свим нивоима. Неопходно је спровести веома важне системске мере унапређења безбедности саобраћаја и унапредити координацију и кооперацију у раду најважнијих субјеката.

Имајући наведено у виду, учесници Конференције ЗАХТЕВАЈУ:
  1. Да Влада Републике Србије хитно формира радну групу која ће стручно сагледати стање и проблеме безбедности саобраћаја у Србији, спровођење Националне стратегије безбедности саобраћаја и предложити хитне контрамере;
  2. Да Влада Републике Србије Хитно формирање стручне групе која ће, у што краћем року и у складу са најбољом праксом и искуствима, припремити предлог измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја на путевима;
  3. Да Влада Републике Србије именује стручне и угледне чланове Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја који ће имати капацитет и интегритет да унапреде рад Агенције и покрену целокупан заштитни систем безбедности саобраћаја;
  4. Да Влада Републике Србије одржи седницу која ће бити посвећена безбедности саобраћаја и да, на основу научно прихваћених ставова, хитно покрене процес реформе система обуке возача, система техничких прегледа возила, концепта осигурања возила, реформе рада саобраћајне полиције и процес увођења савремених процедура унапређења безбедности путева;
  5. Да Влада Републике Србије донесе Програм научно-истраживачког рада у области безбедности саобраћаја;
  6. Да надлежни органи испитају начин трошења наменских средстава – која су, према Закону о безбедности саобраћаја на путевима, била намењена унапређењу безбедности саобраћаја, као и да покрене одговарајуће поступке против оних појединаца и институција који су ненаменски трошили ова средства и тако нанели велику штету систему безбедности саобраћаја и допринели повећаном страдању у саобраћају;
Врњачка Бања, април 2016.

Научни програмски одбор Конференције
председник, проф. др Крсто ЛиповацЛИСТА КОМЕНТАРА (Број коментара - 0)
Није послат ни један коментар на овој страници.
Морате бити пријављени како би остављали Ваше коментаре на интернет страници.
ВЕЛИКИ СПОНЗОР

www.jenoptik.com
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020