BSLZ 2016 - Zaključci sa XI Međunarodne konferencije


U Vrnjačkoj Banji je, od 13. do 16 aprila 2016. godine, održana 11. Međunarodna konferencija „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“.

Na Konferenciji je bilo oko 380 učesnika: predstavnika državnih organa, javnih preduzeća, privatnog sektora, nevladinog sektora, univerziteta itd.

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Organizatori Konferencije su: udruženja „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ i „Savet za bezbednost saobraćaja“, naučno-obrazovane ustanove Kriminalističko-policijska akademija, Saobraćajni fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, Nacionalni tehnički univerzitet u Atini (National Technical University of Athens), Univerzitet u Vupertalu u Nemačkoj (University of Wuppertal) i dr.

Na Konferenciji su prikazani globalni trendovi u bezbednosti saobraćaja, kao i najvažniji rezultati koji su postignuti u svetu i u regionu. Posebno su analizirani rezultati koji su postignuti u Srbiji.

Konferencija je podržala donošenje Nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja i napore da se unapredi stanje bezbednosti saobraćaja, pohvalila napore MUPa da unapredi protokol evidentiranja saobraćajnih nezgoda i da ga prilagodi najboljoj praksi EU, pohvalila aktivnosti Agencije za bezbednost saobraćaja na uvođenju redovnog snimanja indikatora bezbednosti saobraćaja, pohvalila aktivnosti univerziteta na transferu znanja i najbolje prakse. Pohvaljene su i aktivnosti brojnih jedinica lokalne samouprave koje, u skladu sa Zakonom, stručno planiraju i namenski koriste sredstva namenjena unapređenju bezbednosti saobraćaja. Posebno su istaknute inicijative za pripremu i usvajanje prvih lokalnih strategija bezbednosti saobraćaja.

Međutim, istaknuti su i brojni problemi bezbednosti saobraćaja, a posebno sledeći: Srbija nije donela Akcioni plan bezbednosti saobraćaja, niti je planirala sredstva za realizaciju strategije, nisu izvršene dugo najavljivane izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja, nisu doneti značajni pravilnici i drugi podzakonski akti, značajan deo novca od kazni (52,5%) je usmeren za ''potrebe MUPa'' umesto za tehničko opremanje i stručno usavršavanje saobraćajne policije, ostatak sredstava na državnom nivou se ne ulaže u bezbednost saobraćaja, Agencija za bezbednost saobraćaja tradicionalno vraća deo sredstava u budžet umesto da sprovodi aktivnosti na jačanju sistema bezbednosti saobraćaja i unapređenju bezbednosti saobraćaja, nije unapređeno saobraćajno obrazovanje i vaspitanje u osnovnim školama, stanje u osposobljavanju vozača je veoma loše, tehnički pregledi vozila se vrše samo simbolično (često se svodi na prikupljanje plaćanje i pridobijanje osiguranika), osiguranja nisu pokazala interes da doprinose unapređenju bezbednosti saobraćaja, nisu uvedene procedure unapređenja puteva, saobraćajna policija nema savremenu opremu i tehnička sredstva za uviđaje i neposrednu kontrolu saobraćaja, ... Mada je većina jedinica lokalne samouprave formirala lokalna tela za bezbednost saobraćaja, deo njih su neaktivni, a sredstva namenjena bezbednosti saobraćaja se i dalje troše nezakonito.

Mada je Agencija za bezbednost saobraćaja uspostavila praćenje indikatora bezbednosti saobraćaja i dalje nije uspostavljeno odgovorno praćenje stanja bezbednosti saobraćaja, Vlada i Skupština ne raspravljaju probleme bezbednosti saobraćaja, niti sprovođenje nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja. Nacionalno koordinaciono telo nije dalo efekte i nije uspelo da uspostavi dobru i efikasnu horizontalnu i vertikalnu koordinaciju, niti efikasnu saradnju različitih sektora na državnom nivou. Nije uspostavljen sistemski rad na unapređenju bezbednosti saobraćaja, niti se rad planira na osnovu podataka.

Rezultat ovakvog nerada i sistemskih promašaja je očekivano povećanje broja poginulih i povređenih u Srbiji. Naime, posle višegodišnjeg opadajućeg trenda u broju poginulih, u toku 2015. godine je došlo do znatnog pogoršanja, tako da je u saobraćaju poginulo skoro 100 ljudi više nego što je to bilo predviđeno Strategijom bezbednosti saobraćaja.

Nisu ostvareni ni drugi Strategijom definisani ciljevi, u pogledu konačnih ishoda (broj nezgoda, broj poginulih, broj povređenih i ukupni društveno-ekonomski troškovi nezgoda mnogo su veći od predviđenih), niti u pogledu indikatora performansi bezbednosti saobraćaja (nedopustivo stanje u pogledu upotrebe sigurnosnih pojaseva, dečijih sedišta i kaciga, prekoračenja brzine, vožnje pod uticajem alkohola itd.). Ovaj neuspeh je rezultat lošeg rada i zahteva naučnu analizu i pripremu i sprovođenje dobro osmišljenog sistema mera i aktivnosti, na svim nivoima. Neophodno je sprovesti veoma važne sistemske mere unapređenja bezbednosti saobraćaja i unaprediti koordinaciju i kooperaciju u radu najvažnijih subjekata.

Imajući navedeno u vidu, učesnici Konferencije ZAHTEVAJU:
  1. Da Vlada Republike Srbije hitno formira radnu grupu koja će stručno sagledati stanje i probleme bezbednosti saobraćaja u Srbiji, sprovođenje Nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja i predložiti hitne kontramere;
  2. Da Vlada Republike Srbije Hitno formiranje stručne grupe koja će, u što kraćem roku i u skladu sa najboljom praksom i iskustvima, pripremiti predlog izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima;
  3. Da Vlada Republike Srbije imenuje stručne i ugledne članove Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja koji će imati kapacitet i integritet da unaprede rad Agencije i pokrenu celokupan zaštitni sistem bezbednosti saobraćaja;
  4. Da Vlada Republike Srbije održi sednicu koja će biti posvećena bezbednosti saobraćaja i da, na osnovu naučno prihvaćenih stavova, hitno pokrene proces reforme sistema obuke vozača, sistema tehničkih pregleda vozila, koncepta osiguranja vozila, reforme rada saobraćajne policije i proces uvođenja savremenih procedura unapređenja bezbednosti puteva;
  5. Da Vlada Republike Srbije donese Program naučno-istraživačkog rada u oblasti bezbednosti saobraćaja;
  6. Da nadležni organi ispitaju način trošenja namenskih sredstava – koja su, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, bila namenjena unapređenju bezbednosti saobraćaja, kao i da pokrene odgovarajuće postupke protiv onih pojedinaca i institucija koji su nenamenski trošili ova sredstva i tako naneli veliku štetu sistemu bezbednosti saobraćaja i doprineli povećanom stradanju u saobraćaju;
Vrnjačka Banja, april 2016.

Naučni programski odbor Konferencije
predsednik, prof. dr Krsto LipovacLISTA KOMENTARA   (Broj komentara - 0)
Nije poslat ni jedan komentar na ovoj stranici.
Morate biti prijavljeni kako bi ostavljali Vaše komentare na internet stranici.
GENERALNI SPONZOR

www.mrg.rs
VELIKI SPONZOR

www.selma.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020