Šabloni za prezentaciju

  • Prezentacije mogu biti dvojezične (na nekom od jezika bivših jugoslovenskih republika i engleskom), ili samo na engleskom jeziku.
  • Gotove prezentacije se šalju putem aplikacije za elektronsku prijavu radova nakon što Vam bude prihvaćen rad.
Marketing program (Engleski)

Srpski | English
GENERALNI POKROVITELJ
www.amss-cmv.co.rs
GENERALNI SPONZOR

www.mrg.rs
VELIKI SPONZOR
www.3m.co.rs
SPONZOR
lanus.rs
SPONZOR

www.selma.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020