Šabloni za prezentaciju

  • Prezentacije mogu biti dvojezične (na nekom od jezika bivših jugoslovenskih republika i engleskom), ili samo na engleskom jeziku.
  • Gotove prezentacije se šalju putem aplikacije za elektronsku prijavu radova nakon što Vam bude prihvaćen rad.

     

          Šablone za pravljenje poster prezentacija možete preuzeti ovde.

VELIKI SPONZOR

www.jenoptik.com
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020