Šabloni za prezentaciju

  • Prezentacije mogu biti dvojezične (na nekom od jezika bivših jugoslovenskih republika i engleskom), ili samo na engleskom jeziku.
  • Gotove prezentacije se šalju putem aplikacije za elektronsku prijavu radova nakon što Vam bude prihvaćen rad.
Marketing program

Srpski
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020