2. Семинар - Радови
 1. Насловна стана зборника
 2. Обележавање светског дана жртава страдалих у саобраћају на путу, резиме
 3. ЛИЦА ИЗА БРОЈКИ – Гласови жртава саобраћајних незгода и чланова њихових породица, резиме
 4. Камен спотицања у међународној безбедности на путевима: документи за светски дан здравља 2004, историјске године у погледу безбедности саобраћаја, резиме
 5. Вожња у алкохолисаном стању. Приручник за доносиоце одлука и стручњаке из безбедности саобраћаја, резиме
 6. Петогодишња WHO стратегија за превенцију повреда у саобраћају на путу, резиме
 7. Светски скуп младих за безбедност на путевима, резиме
 8. WHO 57.10 Bezbednost na putevima i zdravlje
 9. Прелазак улице није дечија игра, резиме
 10. Приручник за превенцију повреда у друмском саобраћају, резиме
 11. УН сарадња на пољу безбедности саобраћаја: брошура о партнерским профилима, резиме
 12. Побољшање глобалне безбедности на путевима
  Уједињене Нације, Генерална Скупштина
 13. Декларација о безбедности саобраћаја
 14. Показатељи безбедности саобраћаја
  Благоје Милинић
 15. Модални приступ расподеле ризика по општинама у Србији – најновија истраживања
  Крсто Липовац и сарадници
 16. Активности локалне заједнице у безбедности саобраћаја – истраживање путем анкете
  Krsto Lipovac i saradnici
 17. Угроженост деце и старих у саобраћају – расподела ризика по општинама у Србији
  Крсто Липовац и сарадници
 18. Елаборати безбедности саобраћаја за основне школе
  Милан Вујанић и сарадници
 19. Полицијске активности усмерене на заштиту пешака у саобраћају – посебан осврт на заштиту деце – пешака
  Зоран Лазић и сарадници
 20. Активности Црвеног крста Србије на унапређењу безбедности саобраћаја на нивоу локалне заједнице
  Драган Радовановић и сарадници
 21. Унапређење безбедности саобраћаја у локалној заједници – пример терминус линија 32 и 32е у Вишњици
  Милан Вујанић и сарадници
ГЕНЕРАЛНИ ПОКРОВИТЕЉ
www.amss-cmv.co.rs
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР

www.mrg.rs
СПОНЗОР

www.selma.rs
СПОНЗОР
www.model5.rs
СПОНЗОР
Маркетинг програм

Latinica | Ћирилица
English
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020