2. Семинар - Презентације
 1. Обележавање светског дана жртава страдалих у саобраћају на путу
 2. ЛИЦА ИЗА БРОЈКИ – Гласови жртава саобраћајних незгода и чланова њихових породица
 3. Камен спотицања у међународној безбедности на путевима: документи за светски дан здравља 2004, историјске године у погледу безбедности саобраћаја
 4. Вожња у алкохолисаном стању. Приручник за доносиоце одлука и стручњаке из безбедности саобраћаја
 5. Петогодишња WHO стратегија за превенцију повреда у саобраћају на путу
 6. Светски скуп младих за безбедност на путевима
 7. WHO 57.10 Безбедност на путевима и здравље
 8. Прелазак улице није дечија игра
 9. Приручник за превенцију повреда у друмском саобраћају
 10. УН сарадња на пољу безбедности саобраћаја: брошура о партнерским профилима
 11. Побољшање глобалне безбедности на путевима
  Уједињене Нације, Генерална Скупштина
 12. Декларација о безбедности саобраћаја
 13. Показатељи безбедности саобраћаја
  Благоје Милинић
 14. Modalni pristup raspodele rizika po opštinama u Srbiji – najnovija istraživanja
  Крсто Липовац и сарадници
 15. Активности локалне заједнице у безбедности саобраћаја – истраживање путем анкете
  Крсто Липовац и сарадници
 16. Угроженост деце и старих у саобраћају – расподела ризика по општинама у Србији
  Крсто Липовац и сарадници
 17. Елаборати безбедности саобраћаја за основне школе
  Милан Вујанић и сарадници
 18. Полицијске активности усмерене на заштиту пешака у саобраћају – посебан осврт на заштиту деце – пешака
  Зоран Лазић и сарадници
 19. Активности Црвеног крста Србије на унапређењу безбедности саобраћаја на нивоу локалне заједнице
  Драган Радовановић и сарадници
 20. Унапређење безбедности саобраћаја у локалној заједници – пример терминус линија 32 и 32е у Вишњици
  Милан Вујанић и сарадници
Маркетинг програм

Latinica | Ћирилица
English
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР

www.mrg.rs
ВЕЛИКИ СПОНЗОР
www.3m.co.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020