1. Семинар - Радови
 1. Насловна стана зборника
 2. Побољшање глобалне безбедности на путевима
  Уједињене нације, Генерална Скупштина
 3. Безбедност путева није случајна
  Лора Сминки и сарадници
 4. Безбедност на путевима и здравље
  Педесет седма Светска здравствена скупштина
 5. Акциони програм безбедности на европским путевима
  – Подела одговорности
 6. Основни показатељи безбедности саобраћаја у Србији, са посебним освртом на стање у насељима
  Благоје Милинић и сарадници
 7. Мапирање ризика у саобраћају – расподела ризика по општинама у Србији
  Крсто Липовац и сарадници
 8. Значај и могућности локалне самоуправе у безбедности саобраћаја
  Крсто Липовац и сарадници
 9. Организација и функционисање система безбедности саобраћаја у локалној заједници (интеракција национални – локални ниво)
  Милан Вујанић
 10. Значај локалних самоуправа у унапређењу саобраћајног образовања и васпитања деце – студија случаја у Београду
  Дејан Јованов и сарадници
 11. Улога саобраћајне полиције у локалној самоуправи
  Недељко Муњас и сарадници
 12. Секретаријат за саобраћај, као део локалне самоуправе, у пословима безбедности саобраћаја
  Чедо Вукашиновић и сарадници
 13. Организација и функционисање система безбедности саобраћаја у локалној заједници – идентификација угрожених локација
  Борис Антић
 14. Организација и функционисање система безбедности саобраћаја у локалној заједници – дугорочне мере за унапређење безбедности саобраћаја
  Далибор Пешиц
 15. Организација и функционисање система безбедности саобраћаја у локалној заједници – краткорочне мере за унапређење безбедности саобраћаја
  Ненад Марковић
 16. Школске саобраћајне патроле и патроле грађана
  Крсто Липовац и сарадници
 17. Превентивни рад полиције и локалне заједнице на отклањању узрока страдања младих у саобраћају
  Горан Јованов
 18. Сарадња са субјектима на нивоу локалне заједнице у области безбедности у саобраћају на подручју полицијске управе у Пироту
  Драган Стојановић
ВЕЛИКИ СПОНЗОР

www.jenoptik.com
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020