1. Семинар - Презентације
 1. Побољшање глобалне безбедности на путевима
  Уједињене нације, Генерална Скупштина
 2. Безбедност путева није случајна
  Лора Сминки и сарадници
 3. Безбедност на путевима и здравље
  Педесет седма Светска здравствена скупштина
 4. Акциони програм безбедности на европским путевима – Подела одговорности
 5. Основни показатељи безбедности саобраћаја у Србији, са посебним освртом на стање у насељима
  Благоје Милинић и сарандици
 6. Мапирање ризика у саобраћају – расподела ризика по општинама у Србији
  Крсто Липовац и сарадници
 7. Значај и могућности локалне самоуправе у безбедности саобраћаја
  Крсто Липовац и сарадници
 8. Организација и функционисање система безбедности саобраћаја у локалној заједници (интеракција национални – локални ниво)
  Милан Вујанић
 9. Значај локалних самоуправа у унапређењу саобраћајног образовања и васпитања деце – студија случаја у Београду
  Дејан Јованов и сарадници
 10. Секретаријат за саобраћај, као део локалне самоуправе, у пословима безбедности саобраћаја
  Чедо Вукашиновиц и сарадници
 11. Организација и функционисање система безбедности саобраћаја у локалној заједници – идентификација угрожених локација
  Борис Антић
 12. Организација и функционисање система безбедности саобраћаја у локалној заједници – дугорочне мере за унапређење безбедности саобраћаја
  Далибор Пешиц
 13. Организација и функционисање система безбедности саобраћаја у локалној заједници – краткорочне мере за унапређење безбедности саобраћаја
  Ненад Марковић
 14. Школске саобраћајне патроле и патроле грађана
  Крсто Липовац и сарадници
 15. Превентивни рад полиције и локалне заједнице на отклањању узрока страдања младих у саобраћају
  Горан Јованов
 16. Сарадња са субјектима на нивоу локалне заједнице&нбсп; у области безбедности у саобраћају&нбсп; на подручју полицијске управе у Пироту
  Драган Стојановић
ГЕНЕРАЛНИ ПОКРОВИТЕЉ
www.amss-cmv.co.rs
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР

www.mrg.rs
СПОНЗОР

www.selma.rs
СПОНЗОР
www.model5.rs
СПОНЗОР
Маркетинг програм

Latinica | Ћирилица
English
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020