ࡱ> _ pbjbj,E,E 1N/N/= ^ ^ 8[,0^n P?[A[A[A[A[A[A[$^Nae[QZ <<"Z Z e[0 [---Z 0?[-Z ?[--nRHVjX#U +[[0[VFb:'Fb@VV>FbV,Z Z -Z Z Z Z Z e[e[*Z Z Z [Z Z Z Z FbZ Z Z Z Z Z Z Z Z ^ ~: PRIJAVNI LIST 13. Meunarodna konferencija BEZBEDNOST SAOBRAAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI Kopaonik, Srbija, Hotel Kraljevi ardaci 18 21. april 2018. godine Ime, prezime, titula i funkcija: FORMTEXT   Firma/organizacija: FORMTEXT   PIB: FORMTEXT   *JBKJS:Odeljenje/sektor: FORMTEXT   Ulica i broj: FORMTEXT   Poatanski broj i grad: FORMTEXT   Dr~ava: FORMTEXT   e-mail: FORMTEXT   Tel: FORMTEXT   Fax: FORMTEXT   NAPOMENA FORMTEXT   *JBKJS (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava) popunjavaju samo KJS (korisnik jadnih sredstava) kojima je isti dodeljen za rad u okviru KRT (konsolidovani ra un trezora Republike Srbije). KOTIZACIJA Cene su date po osobi i obuhvataju pun pansion u jednom od odabranih tipova smeataja u trajanju od tri dana (od ve ere 18. aprila do doru ka 21. aprila; ru ak 18. aprila je na bazi koktela o troaku Organizatora), kao i usluge SPA centra; bazen, sauna, jacuzzi. Rok za uplatu kotizacije autora radova je 2. april 2018. Molimo upiaite ~eljeni broj kotizacija: HOTELTIP SOBECENA (EUR)*BROJ KOTIZACIJA HYPERLINK "http://www.kraljevicardaci.com/" Kraljevi ardaci SPA 4* N: 43.275038 E: 20.766658jednokrevetna 1/1280,00 FORMTEXT   dvokrevetna 1/2230,00 FORMTEXT   trokrevetna 1/3200,00 FORMTEXT   apartman lux 1/2250,00 FORMTEXT   apartman lux 1/1310,00 FORMTEXT   * Plaanje u dinarskoj protivrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predra una. Udru~enje Bezbednost saobraaja u lokalnoj zajednici je u kategoriji malih poreskih obveznika po lanu 33. Zakona o porezu na dodatu vrednost malih poreskih obveznika VIP ponuda - "&VXnpѸsaOaa=-hoCJOJQJ^JmHsH#hhQR5OJQJ^JmHsH#hh= 5OJQJ^JmHsH#hhB 5OJQJ^JmHsH#hh!5OJQJ^JmHsH#hh 5OJQJ^JmHsHho5OJQJ^JmHsH#hhoe5OJQJ^JmHsH0hh]x5B*CJOJQJ^JmHphsH0hhvz5B*CJOJQJ^JmHphsH*h 5B*CJOJQJ^JmHphsHX @ B $If^gd $$If^a$gd~x$a$gd.$a$gdo$a$gd $da$gd $a$gd   , . > @ B D J Z ݺݺݺxeR?R?$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$$hhOJQJ^JaJmH$sH$$hhnHLOJQJ^JaJmH$sH$4hh"5B* CJOJQJ^JaJmHphsH-h hB B* CJOJQJ^JmHphsHh_ CJOJQJ^JmHsH$h hB CJOJQJ^JmHsHh !jCJOJQJ^JmHsHhoCJOJQJ^JmHsH$h hoCJOJQJ^JmHsH ׾zgQ?&Q1j(hoCJOJQJU^JaJmH$sH$"hoCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$2jh CJOJQJU^JaJmHnHsH$u1jh CJOJQJU^JaJmH$sH$"h CJOJQJ^JaJmH$sH$+jh CJOJQJU^JaJmH$sH$ paR$If^gd $If^gd~xkdv$$IfTl0 V$$ m t0%644 la1pytcB"T " $ . 0 2 4 6 B D лЁhлXH5$hhzOJQJ^JaJmH$sH$hzOJQJ^JaJmH$sH$hzOJQJ^JaJmH(sH(1jPhoCJOJQJU^JaJmH$sH$"hoCJOJQJ^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$2jhoCJOJQJU^JaJmHnHsH$u 2 paR$If^gd $If^gd~xkd$$IfTl0 V$$ m t0%644 la1pytcB"T2 4 D F paR$If^gd 'm$If^gd~xkd$$IfTl0 V$$ m t0%644 la1pytcB"TD F H l n ưoZE5ưh OJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$+jh 'mCJOJQJU^JaJmH$sH$1j*hoCJOJQJU^JaJmH$sH$"hoCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$(hhzCJOJQJ^JaJmH$sH$"hzCJOJQJ^JaJmH$sH$F H l paR$If^gd 'm$If^gd~xkdx$$IfTl0 V$$ m t0%644 la1pytcB"T paR$If^gd $If^gd~xkd$$IfTl0 V$$ m t0%644 la1pytcB"T " $ . 0 2 4 D F Z жСyfT;жСyT1jzhoCJOJQJU^JaJmH$sH$"hoCJOJQJ^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmHsH$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$2jhoCJOJQJU^JaJmHnHsH$u+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$1jRhoCJOJQJU^JaJmH$sH$ 2 paR$If^gd $If^gd~xkd$$IfTl0 V$$ m t0%644 la1pytcB"T2 4 D l paR$If^gd $If^gd~xkd$$IfTl0 V$$ m t0%644 la1pytcB"TZ \ ^ h j l n ~ жСycQ8c1jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$"hoCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$2jhoCJOJQJU^JaJmHnHsH$u+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$1jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$ l n ~ paR$If^gd $If^gd~xkd$$IfTl0 V$$ m t0%644 la1pytcB"T л}kR}8}#(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$2jhoCJOJQJU^JaJmHnHsH$u1j hoCJOJQJU^JaJmH$sH$"hoCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$2jhoCJOJQJU^JaJmHnHsH$u paR$If^gd $If^gd~xkd@ $$IfTl0 V$$ m t0%644 la1pytcB"T paR$If^gd $If^gd~xkdh $$IfTl0 V$$ m t0%644 la1pytcB"T  " $ Ŭג}hXE/+jh CJOJQJU^JaJmH$sH$$hh OJQJ^JaJmH$sH$h OJQJ^JaJmH$sH$(hh5!CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhvzCJOJQJ^JaJmH$sH$2jhoCJOJQJU^JaJmHnHsH$u1j hoCJOJQJU^JaJmH$sH$"hoCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhoCJOJQJU^JaJmH$sH$$hhvzOJQJ^JaJmH$sH$  " J paR$If^gd $If^gd~xkd $$IfTl0 V$$ m t0%644 la1pytcB"T$ 8 : < F H J L տ}fR>*'hh8b5CJOJQJ^JmH$sH$'hh*5CJOJQJ^JmH$sH$'hzhz5CJOJQJ^JmH(sH(-hzhzB*CJOJQJ^JmH$phsH$$hzhzCJOJQJ^JmH$sH$(hh CJOJQJ^JaJmH$sH$2jh CJOJQJU^JaJmHnHsH$u+jh CJOJQJU^JaJmH$sH$1jB h CJOJQJU^JaJmH$sH$"h CJOJQJ^JaJmH$sH$ J L dpbTTD6 $x^a$gd<$x^a$gd< $^a$gd< $^a$gdzkd $$IfTl0 V$$ m t0%644 la1pytcB"T Fr (*ɻڪڜ}}}}ooaSB hRhROJQJ^JmH$sH$hROJQJ^JmH$sH$hROJQJ^JmH(sH(hqWsOJQJ^JmH$sH$ hh]OJQJ^JmH$sH$hcB"OJQJ^JmH$sH$h !jOJQJ^JmH$sH$ hhoeOJQJ^JmH$sH$h_ OJQJ^JmH$sH$ hh<OJQJ^JmH$sH$ hhB OJQJ^JmH$sH$'hzh!5CJOJQJ^JmH(sH(F`bdrxȶȥoXA,hh"5B* OJQJ^JmH$phsH$,hh*5B* OJQJ^JmH$phsH$#hhW5OJQJ^JmH$sH$#hhW5OJQJ^JmH$sH$#hh*5OJQJ^JmH$sH$ hRh<OJQJ^JmH$sH$#hh5OJQJ^JmH$sH$hOJQJ^JmH$sH$hwOJQJ^JmH$sH$hTDOJQJ^JmH$sH$hROJQJ^JmH$sH$ hjlïp\L5\-jChcB"OJQJU^JaJmH$sH$hcB"OJQJ^JaJmH$sH$'jhcB"OJQJU^JaJmH$sH$(hhoCJOJQJ^JaJmH$sH$+hho5CJOJQJ^JaJmH$sH$'hho5OJQJ^JaJmH$sH$'hhN;D5OJQJ^JaJmH$sH$$hhN;DOJQJ^JaJmH$sH$(hhN;D0JOJQJ^JaJmH$sH$(hho0JOJQJ^JaJmH$sH$ $$If^a$gdW$$If^a$gdo$$If^a$gdB  B000$$If^a$gdcB"kdj $$IfTl\$L i t0c%644 lap(yt"TlĴĴxhUUB3h<hcB"OJQJ^JaJ%jh<hcB"OJQJU^JaJ$h !jhcB"OJQJ^JaJmH$sH$h#OJQJ^JaJmH$sH$(h"1hcB"CJOJQJ^JaJmH$sH$"hcB"CJOJQJ^JaJmH$sH$(hEhcB"CJOJQJ^JaJmH$sH$hcB"OJQJ^JaJmH$sH$$hhcB"OJQJ^JaJmH$sH$'jhcB"OJQJU^JaJmH$sH$(h0hcB"0JOJQJ^JaJmH$sH$,$If^gd |$$If^a$gd |$If^gd~x*,FNPRV^`tv*ǴkǴUǴ+jh<hcB"OJQJU^JaJ+jgh<hcB"OJQJU^JaJhcB"OJQJ^JaJmH$sH$$h !jhcB"OJQJ^JaJmH$sH$h#OJQJ^JaJmH$sH$$hhcB"OJQJ^JaJmH$sH$h<hcB"OJQJ^JaJ%jh<hcB"OJQJU^JaJ+j h<hcB"OJQJU^JaJ,.0P>//$If^gd~xkd$$IfTl4\$L i t0c%644 lap(ytcB"TP^kd$$IfTl4\$ L i t0c%644 lap(ytcB"T$If^gd |$$If^a$gd |$$If^a$gd |$If^gd |$If^gd~x>/ $If^gd |$If^gd~xkd8$$IfTl4\$ L i t0c%644 lap(ytcB"T<>kd$$IfTl4\$ L i t0c%644 lap(ytcB"T$If^gd |$$If^a$gd |*,:<@`bnpr4pǴ{ǴhUhB$hcB"h|wCJOJQJ^JmHsH$hcB"h!CJOJQJ^JmHsH$hcB"h<CJOJQJ^JmHsH+jxh<hcB"OJQJU^JaJ$h !jhcB"OJQJ^JaJmH$sH$hcB"OJQJ^JaJmH$sH$$hhcB"OJQJ^JaJmH$sH$h<hcB"OJQJ^JaJ%jh<hcB"OJQJU^JaJ+jh<hcB"OJQJU^JaJ>@bp$$If^a$gd |$If^gd |$If^gd~x>*$rx^`ra$gdkd$$IfTl4\$ L i t0c%644 lap(ytcB"Tptf*f,fffǴǡ{geT>T%0jhTD5CJOJQJU^JmHsH*jhTD5CJOJQJU^JmHsH!hTD5CJOJQJ^JmHsHU'h#hcB"5CJOJQJ^JmHsH$hcB"hCJOJQJ^JmHsH$hcB"h|wCJOJQJ^JmHsH$hcB"h<CJOJQJ^JmHsH$hcB"h_ CJOJQJ^JmHsH$hcB"hfCJOJQJ^JmHsH$hcB"hKxCJOJQJ^JmHsH$hcB"hihCJOJQJ^JmHsHbesplatno koriaenje HYPERLINK "http://www.kraljevicardaci.com/spa-rekreacija/" SPA centra i dva tretmana HYPERLINK "http://www.kraljevicardaci.com/spa-rekreacija/masaze-pedje-filipovica/" masa~e u terminu po izboru doplata 80 DA FORMCHECKBOX NE FORMCHECKBOX ISHRANA Molimo vas ozna ite ukoliko pripadate nekoj od ponuenih opcija:vegeterijanac FORMCHECKBOX halal FORMCHECKBOX vegan FORMCHECKBOX alergije FORMTEXT    IZLET  HYPERLINK "http://www.manastirstudenica.rs/category/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/" MANASTIR STUDENICA, 19. april 2018. }ELIM DA SE PRIJAVIM NA IZLET: DA FORMCHECKBOX NE FORMCHECKBOX MOLIM VAS DA OZNA ITE }ELJENU VELI INU MAJICE SA LOGOTIPOM KONFERENCIJE klikom na prazno polje desno od oznake za veli inu S FORMCHECKBOX M FORMCHECKBOX L FORMCHECKBOX XL FORMCHECKBOX XXL FORMCHECKBOX XXXL FORMCHECKBOX airina u cm535456586063du~ina u cm697072737576 Na osnovu popunjene prijave izdaje se predra un. Popunjenu prijavu dostavite na e-mail adresu: HYPERLINK "mailto:bbn@bbn.co.rs" bbn@bbn.co.rs ili bbn.pco@gmail.com ili faksom na (+381) 11 3629406, tel/fax. 3629402, 3629405, 2682318 ili poatom na adresu sekretarijata Konferencije: BBN Congress Management doo Deligradska 9/25, 11000 Beograd, Srbija   ffffffffggggggggggԾꪖlԾXF7hTD5OJQJ^JmH$sH$#h#h#5OJQJ^JmH$sH$'h#h#5CJOJQJ^JmHsH0jhTD5CJOJQJU^JmHsH!hTD5CJOJQJ^JmHsH'h#hTD5CJOJQJ^JmHsH'h#hcB"5CJOJQJ^JmHsH+hTDhTD0J5CJOJQJ^JmHsH+hTDhcB"0J5CJOJQJ^JmHsH*jhTD5CJOJQJU^JmHsHghNhhh@ukd$$IfTl% t0644 lap yt |T$$If^a$gd | $xa$gd#$a$gd_ $r^`ra$gdTD$rx^`ra$gd ggggh h hhhhh6h8h:hhLhNhǵǵmYH4'h#h#5CJOJQJ^JmH$sH$!h#5CJOJQJ^JmH$sH$'hzh_ 5CJOJQJ^JmHsH'h#hcB"5CJOJQJ^JmHsH2jEhTlh#5OJQJU^JmH$sH$2jhTlh#5OJQJU^JmH$sH$#hTlh#5OJQJ^JmH$sH$,jhTlh#5OJQJU^JmH$sH$#hTlh#5OJQJ^JmH(sH(h#5OJQJ^JmH$sH$Nhhhhhhhh iiiiii ii@iBiDiNiPiRinipiritiiɹɧqɧ\qɹɧGq)jh#OJQJU^JmH$sH$)jh#OJQJU^JmH$sH$$h !jh#OJQJ^JaJmH$sH$)jJh#OJQJU^JmH$sH$h#OJQJ^JmH$sH$#jh#OJQJU^JmH$sH$h#OJQJ^JaJmH$sH$$hh#OJQJ^JaJmH$sH$"hv`C0JOJQJ^JaJmH$sH$"h#0JOJQJ^JaJmH$sH$hhiiBi$$If^a$gd |$If^gd |BiDiPitiiJ;);$$If^a$gd |$If^gd |kd2$$IfTl\%KYmw t0644 lapyt |TiiiiiiiiiiiiipjŬגn]G6!hC.5CJOJQJ^JmH$sH$*jhC.5CJOJQJU^JmH$sH$!h|b5CJOJQJ^JmH(sH( h_ hauOJQJ^JmHsH$h !jh#OJQJ^JaJmH$sH$2jh#CJOJQJU^JaJmHnHsH$u1joh#CJOJQJU^JaJmH$sH$"h#CJOJQJ^JaJmH$sH$+jh#CJOJQJU^JaJmH$sH$$hh#OJQJ^JaJmH$sH$ iiiij8.&$a$gd|b $a$gd#kd$$IfTl\%KYmw t0644 lapyt |T$$If^a$gd |pjrjtjjjjjjjjjjjjjjjjkkѻєmZDZDZDZD+hTlh|b5CJOJQJ^JaJmH(sH(%h|b5CJOJQJ^JaJmH(sH(+hL h|b5CJOJQJ^JaJmH(sH(!h#5CJOJQJ^JmH$sH$!h|b5CJOJQJ^JmH(sH(+hC.h*G0J5CJOJQJ^JmH$sH$+hC.h#0J5CJOJQJ^JmH$sH$*jhC.5CJOJQJU^JmH$sH$0jhC.5CJOJQJU^JmH$sH$kk k"k$k*k.k0k2kNkPkRkTkVkxkkϱ囈jT>(+h|bhau5CJOJQJ^JaJmH$sH$+h|bhau5CJOJQJ^JaJmHsH+hzh*G5CJOJQJ^JaJmH(sH(:j=hTlh|b5CJOJQJU^JaJmH$sH$%h|b5CJOJQJ^JaJmH(sH(+hTlh|b5CJOJQJ^JaJmH(sH(:jhTlh|b5CJOJQJU^JaJmH$sH$+hTlh|b5CJOJQJ^JaJmH$sH$4jhTlh|b5CJOJQJU^JaJmH$sH$jTkVkkLlNlPlTlxl|lllllllm(mLmNmfmlm $$Ifa$gdO $Ifgd%<Ff# $$Ifa$gdr $Ifgdf:gdau$a$gdaugdzxgd|bkkllLlNlPlRlTlVlrltlvlxlzl|l~llĮsZEs(hhOCJOJQJ^JaJmH$sH$1jhOCJOJQJU^JaJmH$sH$"hOCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhOCJOJQJU^JaJmH$sH$%hO5CJOJQJ^JaJmH$sH$+hhO5CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhauCJOJQJ^JaJmH$sH$(hh<CJOJQJ^JaJmH$sH$"hqWsCJOJQJ^JaJmH$sH$llllllllllllllllllmmmm(m*mFmлГzлГaлГHлГ1j hOCJOJQJU^JaJmH$sH$1j hOCJOJQJU^JaJmH$sH$1jhOCJOJQJU^JaJmH$sH$"hOCJOJQJ^JaJmH$sH$+hhO5CJOJQJ^JaJmH$sH$(hhOCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhOCJOJQJU^JaJmH$sH$1j%hOCJOJQJU^JaJmH$sH$FmHmJmLmNmdmfmmmmmmmm$n0nлooZD.+hKB*CJOJQJ^JaJmH$phYYYsH$+hKB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH(hh|wCJOJQJ^JaJmH$sH$"hOCJOJQJ^JaJmH$sH$+hhO5CJOJQJ^JaJmH$sH$%hO5CJOJQJ^JaJmH$sH$ hhOOJQJ^JmH$sH$(hhOCJOJQJ^JaJmH$sH$+jhOCJOJQJU^JaJmH$sH$1j hOCJOJQJU^JaJmH$sH$lmrmxm~mmmmmmmmmmmmm0nn ooDppppgd5!$a$gdF61gdauFfF* $Ifgd%<Ff;' $$Ifa$gdO0n2n:nBnRnTnfnhnnnnnn漦t[=[=:jhh|wB*CJOJQJU^JaJmHphYYYsH1hh|wB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1hhaB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1hh|wB*CJOJQJ^JaJmH$phYYYsH$+hKB*CJOJQJ^JaJmH$phYYYsH$)hhaB*CJOJQJ^JaJphYYY)hh5}B*CJOJQJ^JaJphYYY1hh5}B*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH nnnno o&o0o4o6o*B*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1hh|piB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH:jhh|wB*CJOJQJU^JaJmHphYYYsH5hh|w0JB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH FoHoJoNoPo^o`orooooooo p:pBpDp`pdppѸцkP71hhQRB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH4hh<5B*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH4hha5B*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1hh|wB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1hh|wB*CJOJQJ^JaJmH phYYYsH 1hh5}B*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1hhaB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH)hhaB*CJOJQJ^JaJphYYYppppppppppppppppphwh= hwmH sH hwmH sH jhwUmHnHuhVhjhVhU1hhaB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsH1hh&vuB*CJOJQJ^JaJmHphYYYsHppppppppppp$a$gdF61 $%gd= gd5! 9 0&P 1h:pz. A!n"n#S$% nTmQُ'Rr!ٽPNG IHDR6PLTE745856967:78;89<9:=:;>;A>?B?@C@ADABFCDGDEHEFJGHJHILIJNKLNLMQNOQOPSPQTQRUSTWTUYVWYWXZXX\YZ][\_\]`^_a_`b``dabecdgdehfgighjhhkijljkmklolmomnpnorppsqrtrsustvtuxvwzxxzxy{yz}{{~|}}~27385:7<:>=B~BFEJJNMQQUUZY^]aaeeiimmqruvyz}~ !&*.49=DKORVY]aelrv|삀WtRNSS%bKGDHgIFg6 cmPPJCmp0712HsIDATx^]wE SQDQ%'I HA<ED9$JNCP1p 'JozMya:VtMWW~)?ٳq5k3g9߬Yng----.P~@usfLм=j܍>56h|^8tК+eݬ-_WWkpo˩om8C@\5'4GcVo| H@>\>7_ߚ4%ZM&ptq---|.|l='[;^V)k42ZZ]Zs퀓W/J+`Fo|RRZZ^Zsyok48e\u@\-prdh-[{n>|'КK"3߭uydFkh hEĚ7z)pzi hͅ ͒ؒ*SKZZZb0Q.Sgk_k'5][4M~k\К5E?V{:iD hťq򛖩,p!i"К"k}jMXCj h h К+^Fy|'iƳ43~mL {͵ar*A2dʫk{u'JF;5'/j h h ;3f Gfkȯ“WKM҄ȟkWі 5X#zZ\Ps<-W90]`WO_K _K iPפz3/@@\r0Z׺+_zZYHs"5@@~\kZtƭx),{ۍ'%%%?4מ)7RkSȧ[Ms]ıx΂O]=m-+y`cj(vz gj<@W!kհ1VOecdu炊6*33K Y͵{r.H_E5Η7N>mE+7;5~ ^yl?>؈~{V>QXv*obg>b%#q6bKe^XɛˠRTz4ib¤)=s[x~k֌S'ѲyFѿwC!b;TMT2? *"V|,Z J|`Tf]*ҽ[A:c5L}b{%cy(Zt&'{U/kT BD,0+$<׶L^V_6m9eƜuȉ=̘:iDUFd>}TuVTz)"(z2c]/pp8>BY|+S9נR!_Im F@UvWȺ|$4WCo:q ]_͚Ңq\ug (> ޚ8u5{l*G5seShj**BkY{+^];sx /TJ VfVCXikj.Td 'PyKs9dnjb꜍qFY3=1ߣ|-ۯT<'GE5\HT+*Vj@}:A,-x u%넘K=DxuV=P ]?(|[MZ7!.oQ^ɳ7sb̉bJyY}¡l{J.vQxCo O.:U#?re:X^'VwjPHU*̮4TKr/zz7Us1k'5$g4* տo_z'ug%rpy>±5q)xF> ደقQ Z%NlV;zOvv;lJSm;R.GVo%W-8p-stuJ ohIʺUs~NحղAP-{12>{iPwc>#eJ?YTU\ilKeZyuϏeǔm/ꉳq ;e eڷ ]g3P 8FJvbbyAsOJ֭-fnN.3E@ګw{VCRaMa;b+m7`.kȱkCwO]V;3ټ{F ]YC~Xjėç?f(Leߕm?_>A} FoW*VJr35 V-gN҂^?I=sfa_Fhuu$fXoU/ Ҟ3 -^K#_xRBƑq VξWF Ei^UUUP6dK)g@ނ\;ܭx,arЬCOjL1nmWHhQ7j< p.—;4Jo.jM>5iHPO2 Xؐk 2pmQ߮ظg4Vtyc_ߏu I,d.5׉cB)j5!%5| jlvA]NyxC x ؍JWze8 }mr?t DʞCL|AaUPe;סXS>@;i( 2 1L@?wg]Ls@""ܪZ=DAW EM^[/Ι9m #yjիWnz4lfM4߳lwpX]_$opx + ;dMG6䷠q7H0܌qVݡp RB j:04^h 6.jJ(񡃱”"PňQGYŤch2$+5Wډo Vf3~%̜ҲYzNu58u=>|{6D* &#nL$Nr[ ;Tx/1!ncAǓ{Em`( E6J \G _TrYm8M|zLBnXrMdߓ(ܧ׽Oi}wߨ\ԖMٰ3R\sDٴkN7 x~6bXn w' #tWUuPA]LS6<0_Cv{~c~塚 0ztbPt.G̤[r(qҬi\׾Q߯"WdUTޟfѴ~p=zM'QɄ/]fE9!ܶdDbQ w wL"Aw᫔+l +AcH 8/ %$YY.FFQUdǢjE+ܤ{z)n4U-o6o/% VJukiJ ʂDp`Q+d8Ym=7/l펤dUz$$AMWHd w?ǣ!"0n|nȢ !iE-ww(l7*2ɖ@kkH-d/։S^oMYH 'gݣcCY)B alHoK-!|Mf|+r{`B| #ǻ U<)orzxΏQ龢G Ai/!( fj3,"PiPR$ʚk%S{ZOK]˥j7Ku4U]PXi $!!M^[ǫt+8z67*n3$*W#m%b8:yB!h=/Es@$Мl]l9⧙B5Δ%[ ̱d(L() 5 rNX!KdЊPr?tŝ01`pd,Q"{!tkW$|/poeNI@*j?Lnr;ݥϐ^eNhmk;SRxߟIZ)o'< x8ِˑ$jluCF\*,`TCBvH*Ma,PZ~]f nkBnBP02;Y ~'zΖ6=G $R\RIdR=4EY5P}s+➉ ^DTjr]"6J@@'+h&0"g? zɉ%l) -rU^w̄6rǦ?U]lI@*i_LjrwGר|M1 =&IAw՞-] \7 HnEY 'WaAHl _׿W ]q:\4[ Ezt^n9>`X"kmSDs\dJ5.m8 JˮsCf3SV,7/u3yw0J>'jj ;Ŗ)73O]`z &F3F YoƠ %Q9~Y;cBd)-q,e`.ߘU=3(ņf^4.Bd;r#qx$jBtU9T <{g7z؏>?ѐWLVvCNBYH79TC$h[L[x%@\tYKV{]&P\3;/fNjHu+^$iÔpfZ{"6Hwv!\t^u 9D{x/xO8> Mhq?y+Q;$ߺ;rhZ4/}Nޚkj4YkOEhÚYS'6khN Q>ڻ ;.5c$OL7ϑ]78P}ܦq]UA:b #KJ4%(_ٙ:B!i_RlleќJE.6=s*.L$en?5Mz{xcs֮߸?݉wOisޚ1eb⺤ԟa8Gg!^#$'voI \p;Dw0A՛زzTDSO&0/ّħ$ tA=Ij2oQx/2C^hC@{KWJ<5OJ ֫W~ ի]Dpl2vk 7-p3zU^1\ixp฼MPb2Oό3-֏VƯ~IeΙcؓ939Lq[ԕl6;cOY;#O5YBjM@ cԄ"&I&=Km"vix a/OP5Y8p%9D 8Aݚ</=[W.݋ܡ?W;zˏHpC30IF^A2Cnple7kweʚ!SҍIJ$tp]gdZEu7Ay̹Sş<i=GWp Dypv4PXHiqŝ582' s0+d0%^@K$Q^kC׵ḺVSgYkyhÜOj0~"ga̟K^CZjt 3Hў (<ul̄,wI@2*"P۫E]f XϺB=^d$v!dKG!:>qzB{1#1j4l1-0L8>bg Գ%H۹ȴx]ATၿzȳ$~* :A1bہ8JI~'iMx,6/oG48HFELICs}8k$ՠſ!7k)D@{تOϱ##\v#o:|lU$QS&QzsW1EDSOMW 7C⊓k.̀aQm56=^" :NݫUJ<4ׄDZw2ag[M#K3i!AMToPh %^&r x"4K"|"d*֘.r$aR [@ =&xC G2E +:`keP++׀Di)nÙXn17JȆ0ELR= CrjJ3:&d9(oG)'+o z{Q%QsΟGv\"hwlU/HжۏBRyA 5׺䩝{j לxnn>cOblϬ1\i9$׮{fU wPUI 5W.!HMַ蜝 &Se)/ך9&5;!OF~r `*%*祪\?mE%7P2$a2EZF VqBgv[}dH@6&[7 n[îfeV@NHbɄ$e!IG5@d#g OPT, XW<7vP!IsU( ,97;M9] G$ \Sz'&ӡ k\c4'׾Q3ɱ&t "X:$47A;<_ywfGl}1PؠJqpI SC$/R88J}]&% \)s}fZڶzӷrody"t`{EÛ3#vFwG߬&* ZSlA0;đ%˔oy}ƛd ,ǜ0r%Ŕ3=@3~k#%"RK͕JAqMXoJj`6N񭼚)6ܝB"xQ5ψ0AjA'W4KQxU& ?lFoYKWD)AB́21^i\Lz 4WjGTs^&7&"uOi6=8IFm5;v(!]HU [x5yDDs bVsY3A''QbD4q)Qp+D=ao*͏ uI֯HDg -[] 4BG՜ΐ< $0=/q:ԣ.hTMUsFTv'g5ֽs OWl"g‚/pCG/`#2x)vfq0Tva,仜GP;T&, (:tʗ"0q [jPv0L]cTV?B Ůf,T\5W k筮$ؗ#uTj8L+Y\ KϮfGNξsJfSs=EK'q@8 8Ywo}/ ~),(L8G/'`VsϫK{H\٪_jg(R?p$\]^s-TfXckUΆoW[1ve\"wAR]#:8ֆZo(uQMVwhmLluQ$ M L'$$x3@X )h@Ŕ/m+uŪkY"Սo5'޷>^љvQW`*h-ڃOT(g a_uQgW?'V "Lȃ T Z2 "qg'qC%#LB5 N0g&g&̂s=FA`DP0LJ)fEg]&%@jQH1+Ypr7?OPu+&GRl4I2Jd40T4|0IXh`~p S$8Ae dLJIu%:EYSԣp=;aQYO;2 ;,88vЈݰ* }b&$"7-"՜h0UWJ!ᰂj*k-:yř@hB-/Q`R [*~kA'B-DtYcuf+;o`kƂ>Щ{ߌEj>~;`GR8Ɂ/uc&L5|3x:,Kb6>=R%/F5?=jQ߻*|[(~P#3zĪD־[߹Ky+ Q2Hl5Y s^:{`?x:B!DQAV03E!& K! 3|)!{1p (C9 +JHUhNJ\9z9҈{`{Û)HzszKC i!ӤrS~g #1_`Ž>76]@+6B!a3D[63!&~}TM#.Нz7[0gxC٢mzF'9ƗFWPu2RsUoJa~wS`E VB4m6i/ g`™=lBVb,xst@2h-)nrFP~mk۵e{=K@.w N?HŁ(~<1.i= }ZQ?Y7 )h]g!_ |Q#p|H 47:n5"Tsr)e] GiEnt_-#+*yL7 7jo_,13p.Z-);{o@ dV4Lu%HI\EM갰CN3" d\݁͌&+.VI9qu'tAtBͿ!['g5Rﻈ2kTf;m:DۢY@PA[N[J:>($IJYF&3]|Tv{k߽͇ F?ᰢ)N]1g;9¦)8"tLeqN4{NI&zԷAciz/b`( IV5ND?xt$ig:Ŕw'KU0~2|d>(~f03X+i*$04ۏ{7(l:]!y9l غ va%m= zY K8>):"O+`)dCy >AH@{ƙ/MV!ȊO*HSI `kKL &mD3wWoy[;8uФX;jnjA/c~Gƚ;Qw0{Y[ע唙3YFB6{ &3q>&ÙF âjƳ}-`vfl2Uz'ir] h ?X k6-=feSDJVjZQV3b&4` *׭ Y^)D~V5~E ֞WM4GΦ>tNq4 z6Տ pX!NQ!ZuhŦ,7r{_ _QtTQue$)@30+$7׉?jJ0X]%Q 2Y*ftŸxgGTՏr@RELY7GgoT'[],&QJL?\EM@Q 'G-[B|W_= Vzaț-U_\e+h $P7Mj5"o[rX%W 'Y@c'˘Uf~u泣!6na_1)Fˊ)1x[z'&#C {8z[o^xmU@]N=^͘mU慱~FÑC]k P 4W86Jބ98IbYfU%dF8[e3}!:Z__Wo1.A43&c?zsLţE]WꆴrH+Nz)%s}MQw5'a5MB]9NμSE}|z^o$cp4|dc.i.{n_ƃWBzH0bmk h Ds'ފXhז1ݓqXoZ~ jW˖͌MȔqr(Ū^K.C^{~*I#Be'22Web0H;# {:2#ݵ˚F W! YucmbhBQ!W.%%G%ॹi4Y-o~Y Z"`CjC3v nq?Z+lW $f/,f5/4~,hI9baZZyP ˘5lྩk2|TDyuM&*"0Kg/ zU+m,eu]-!Z.3Pa 2k'%޷ejM',>c&h= 2 Ÿ07ʺѦa%OaxDoj\a2@ޖKs\՛s藷Z`1ß2JΰMj4X4 /bퟐH̛QFx5& ^+kcۦKi i 4s#7yc'~bFIpmPY#]rYk̲W_wa35J "eiuφHcoDcW}c%%G$vG]nO)21 ؈]_?f7+nL/ӘЪ)35F X[^'7̚pO,\ռqj%:KU|m׵ ?⩪W_tIx vɼ0W?e4ϔir憓e E`TYŹ|U^}ΕN1h3K<;>z#=䒔'p뺥qnDK@K wK Js͔鏚ZLAӺl4{ʬQk4rIL7~2jg|RFZp OV)_4s%b}_!nImb]삦%%)|j7j>aYn={v޽qݚ9fLx_9rr_^^~wu~oFat#ͽ։Gb%%g$ h9IiW3Nȸ^ K4W_t[ ]0#: ㎒]؜n-m,3@,4ךXHկ>Q!%)#Fx>ei.K޹Qֹq覊؈ tlÌD $|aS5\5Ǫ\[ܕWWk+%Dcy躿:n]W+XQW&?c?qgkYn{bke>MiHJ~(2k^LGhc=vL71wY_aNu$ΈA:x FZOVj@n{#FY7UXT懣ԩ|M+_scύ[W8cG]+WTr#Ưv&扱~@Đӈ]oJWQb;X OEbQKJfQ=bwFDZgI+T~] %5C>U"?^6};/3hY?V1CyYF9L4$>;@S׾ ΋ Ņ]ݳ*sW*sPx TJ8JIeG;Βэw+٫_R-#1%+W*ت ^5t\\bT!9RL&^foU_:#z."?m^xuv%XD ;/i&<=?W" m͵C󙻙9l렳*sȫjMUXV9⹞9ސ)ŦߎL;"LeFK )b#[ѱ׃OsZEOLnk7⡙׾<4!_ 'h/{hѤ {unlʻ/+>oddces4Fo7%# =z|z>gvWyJGl(oGsݓ\{o Gmd LsF\qj>pM]b’Y9g=K;䈺cM,|sw.Qyʨ.+^Ielj ~ʺqKbToRV`>a_]ϕKrޕ 6J>*-&C(xe)0u5REP]V5ZՎ5D?ywxʁLO)u\ѩb+n2PŻv/甾3s_e2eZD %TWUHحWKm}9oﶭ[.;o޹V mzfD,)$ȵj3A{^ʼ+ĭ8GgvBK޲xlW=Q v޷Yo!UVyµXRyyoSy~4%y]d>SYp`]\1Wӎ暞hU Q5\upG_F3Ki/=ġFW#8[G*9x6nZпl=NN2?_V9)xP Xq 3h <7jȨkJ@ !f1bߒ; v3QXIO񨏆w=J=r^Y*󮧡Юh\ӱ'T7ckjD 6X \qU6lIlHx2p=(AE٨%"la~[[R̵Zw虱tڅŒENUpG +j&ԩ@ |:1o%GuWj:CSQNx!QfŴ/.D0Rq uf:3pD(wM[)g5;u#(v!DU,VxĮ>5/I\5X;<և).!.ble'F Cb`yw2-q1(@oo@لÇC -h>I &x21*][ۓ0ȁuc? X1Vaox?ɯc:K D@$U'p=;Qd'H pQ@C?ޱcl#^~(z04Sa1fT Jߣp=iIiTRs%@ n֔%~1ų^_%d1'|}~] Jg}BooBt3-P.|r/M6c4v=OrQM9}d =b#c&hcia;-NE[i";6z?AZAMTck,Lq7J8RºM~y\ce ga6L.O 4n=p,,"P?cӾʲ(nqpȘd9;i(K)=|gU{c3T5W.IUs//i/Qq\pą03`agprZeth/޲X\(|^ ~z_3"oD"^NFǁ% P^ƞaHvbs5oW:2Gt Ag7Iqi[Λ5Z VBӊrA8H^?A UL5sxF8Ln.jziG Cga2[]E̯p;]S٘i]1AU+ᰇp͕+RsUo ]FSr,&/%F53\x'+7+{]xeYV A/ ػs?B>?a"ȩ/g ͥP/(Tȉ5F=.!|'F \\QQ ؞s2(9nI8I ƹ,ۘ "g,?_e7qEeFmtH*"j4%Pc8A3CRc Aa\Ŀ,"~fKA#+~_ƶ\ ڏ4}S;z?do?b삘RX>iz?WP&BޖR轲`6mȷu < $L! 2BdK8iUF|%Um? y.0eյX SD*{+ ?x1)YX' :A-V;C5k /v90B9 GbrAjfqGG&a $/*b-ůVa;H=3>{fZ$LjkQFAo1%ݾ^⑒u24#oJ-k@*G9pU B7~H)xoH)kqQF̬b=cpz CΊ cAn<‹:Pos`GR V\_i.&M9𹴠URqzM5FJ$Bu^F! ]_>bʣӳLs)EI=n{Ymٴdт ϟp[)>8^SGH2Q+GNW[!!IGқ-8xo8"o% ݦ2J!vV"r AЛ9+ AlCp AvpCS r-MxP)_^vxӴ!SVBt-38Fj0nCx/{2ˆG0 dqea69:b,EKH,=?B7iڇkX|B&j4% tܖw7Kf`nq݈h^螳ٟ' 姻-#Y[Nk-&IYo-3x]%&0 ]4̀4M!o~Un;<, ߶ OG9BɭP%ϹkB@Dq7 v` P 32"˞3Q>WxT+#m fV CK:4 ;e@590dA%A\ xfL፨4M5(ek'b]٫f\_pc'FD!}k|'pD_OȵK\&cEF}:q>tisc$$>4 "o`]$E%A:E W, қeaj2<gs Nb".~DY/gG> !o-,D~dJh \[S* 7 )WZ+5Ss5O~B+gu8YXpHq5Ƽ&64eq),A8N xQPػaww-l|rc%)|0xvW0؎}++@!k8Uq XjeOМ$ qd !NҘa9E*MɂpWVL5MgM~/ .f'R05Wk}7;=tyu ߋ8ٙP0 LqMpYnkɃ*!|+:Sq'k/ 5Ir]BiW-y4}.f#`\., F:Kq8)kA᥀5kCY/gM\G[r"Mbz˻y)h:,H%MG" kyZJ\$%^;Y${!ǀL c7?. G WlNtP4Y<ǭ/>EYDuj|NqorYB~C(ՂNbtRmBl! wI'm(B"g-3hXқsgYɂ+ $% bU"5Ek(iUԛ\k+%\)z2F˼p@2!X55VXJgX!|'$8lBBOLoaWb MI.n% TY|ɯ~C(6 ?^p~iLL6w_VAqG6C;3C@0? kKKS" pEa(*ڻkgL^aXBQΚ]vq`<&\)J^+s * &aX<:I ө&7^1ꊮhukBw[D_O!yx p<+@o7@ s! X3^1ϱl&[DQvdißSʁsJǟ&amr+°rH5]AII qjHUF'Քt3#B!b3/'.F_,A7goU&RA|[!_7Ws!α_p ~陆!,7gG>\ZMN49є*j#b ɐ.6RDs5\VWauh˔i&`ٍLx(b.Y# ¯,LSLy::<4o߂ mt{Vnk_PZC{K9i"eCAs"(E#b1:x&BlA&"7a5L*i9nk V9Swp 1!qI@FOŋK)sxH)rV$&)Y+\C]I5Qu_Ó㱝 7aU?Ft@nb⼳0;WfRFo],($y_jt ,kAJXux mKD]_3h`w 7$ O=z9ejEk>_i0(E#es5_q[>04' k; OEYotiJ9^ʌNYUgB&YA'#*~팉Mjb P|n{UnAЭ6G`$SWfVԋP++Ѣ/,뷏9t5!/QBm,v amk瓜]BI !B$(Sk&;o$E#mSB!9E#}Pf[G !Mvrބd=do9NKv h$#35HXQb b8AQ:!pEɋ)ƠwŤy]KPh5\\vusfNԢyF ֎ը]&ZN6 t6P˜] mݯ{{$Nr]RΒ_.`',e)4שD8־Q h=H dibm0uC'6"e}F 0Cx'*9pXQb%@"MSr UF'$u;N=Ɠ)ݹ{C?租~Ͽ|nn[r.Vlu&vhm)*p3+0Q\^h׷ =ofI+|woe/I t폨R0dif[jA}Q,NHWM8!h$[ǃgS4")И:982 \MBnɊE ).ϋ褚򀦳FX-3#5jF\~w{DE㥺ZRu`93B.߄F/e"NAw ,_߱,k|t\Yr!- Q[&@Iz.ї .ۚW$R!ѵ`U%߇e/\qsA9В@H"35hX|q9+WDlZDܑ~N)gr+_5Q\B FwpZmk4<6*5,>fQWi7Ppxn! 8!W=gJU=H.ַI@mMYڥ=Phgr9</\6D%Pʎ2)h$)4yX/gpE2ŖHS@FUݭP,e("O;u]펷r>G*ڇv*8qHcK md#\ļނ~0m 7EG 5%r6.s]rԚda ϲUbi|h( @/OI~rxQ~iu.loVK;3BxhB`eN7Xq[S~ _5!ka&6:5ז#b(e4f;oFx}W1FHv*r/ر1WDc^12S~,?D# T>4O=, 44sf,! ;\$@LyC5Nw1dcxp{Qb%\vEHzwTd&Jtk%ܳ9vT\@`QֺqKī3z؇"jl;ji7+Lf,l0'.R[=Ǚۀ:/p; 1͹cAH _ .]m0uCgকW߭Hs_%h$[Cx&hآ1u9WD,ʜntG=g9_]U򀤳F\ݻ+3g 2ʢ{DVOu8J2&bSďW<9eoS@!2iG] 2z_hcoVK.kWc!YvI !8JRoQ}}ca?7:_%h$[ˋ4MJ(OEcrHR V\bAwHI5uV&mmh+5MsjR^sә;gש,QRGy;:V bH+iisG.R;Y`B%\B71/A'}lﯡ&@o36 KCN| Ji"eշC˵2U;zR/P4!ǟ4+S4'H5!N 1ҏwgtRMy@Y#imATsiipvE`/#b< #ީ? ^W+!P*wycYAtZ!#7ޗvD#SNp4Yڥr|rDHmM@sOWq)~,*@lsXB.~aS_"Wr"btЊk; Y"pEڻ+M9ˠxO:P˼t)aS_sIQ?pMm?<ߍq]'Vb s-MulMqu=3LZ=,0ۚƀ`>^SwDٮtR-0EbZyo9bH)wq98=Ӱ6)EcPΊaM4\Z9bŭƏw7 5&J鬑_mBm2m.\0ygp>5>~9 b_)?DȖq5J1ϗI{iK֑jA ө;~<(E#e-rF&ieISlAk#WDMĄD!~W+xD·ݳZՍT0m"Ciy7+O^~Z%Sa}|2vOŋM+沜'yBXp[_v܂ $;VCFX3V8D0(E#4 l>a#KJSlќ9W)YH1 DS΂"I!(NYMGz>x `k %U]my@ 2t/U ^V´B_|e!?S2Z}n;ƯTBE@~c,ᶦ,1|?S$ӱH4W\1yY^ ~D!9bH)~;-sz 8!,oqL\dFXq#+gl^kh:kb/ɦATehU4)6r oYA m:$W-N#^ [ny<]vHbW$Sl!D.uט>bQ~6)1Wx @N)gbDU Gdr͝+&M+|(᯽ QVx^PMwd^o@U`,D4) ̂w>`߇xS4˜K"Q7)]bpr<Y]#,+MEcrH5A+C[QetB"6w=:o:R*C.(H4Wxܒo Z ~AxSejEo;bVV= XG& ]D CK>;'tZ]!hDl[ < Au8:ӡ1uɇ+"ix8hbˏwU^PՔt86ґ"R<AIsS#@𩌀7N' 5k$^ -oa#7K]:_Sw>Zih|ʙ Hd0T`# "I!]r OH~E`mx z"9+WP?~e@,ʜ9bˏwMS5\ h.i:RDU e<\§zI};߷4ۼ\;,/{xI? 4Fh}1vp^`7vX,JR C52-ku++&7:/hD-#9xMN)M8!!pE#+",?Dw p=)gH 55r5./?:`K *jD\ZjۏP%BMz`/[$&GJ>0&=fE$ʔ@H>H #Q7w1Mr G! ^| C[4."8Q$` 0$] V>f9E#\ 9E#rWkarFy-7\q#pE+^cOEWPPH:kHy0<0\‹=PM#޼u>7@2oGC6(=gBXL0 .;iu9 fi-?<^\RrŴ 7+&贺;R4"zQ)|=(gEBM+E+ÏwW T5Mgܡdd"/APsz>2-}lՏ۷eQF5ֵ鵌p(I>OH 0AsdiW%Rw(SN7!ߎ,R?Z38w-ߎ'O!FkUNJb W CWD,ݽZ02:5“taHp@ZIc`QsxF?Ix ҅m`^^tp%vd ۽c5}d hoUF'D(tt`Q ah#Ǹ3s /4uA(<=tG⟝Rqm:tw6֒u׭f{*X&%Vݰ7diؐm]x=`7‹$g &C0؏yP:R4Q>UQH@ՎKV<1{ T_ !&#ض&G9. < ;}Ǔr.p#shDALSMę9 aw|FF(.lRFy-S\Qz6 *I͵ldFTtVwCkh:[&/ ~vއ/d(rRpvj} #Q UəY[wr&=,͍+(N{ir!,Cu28KzO;`>~;JYIL D!S $3pLz@A47!*R !N _y-",AgyW?,Wun⊩&BXtc߬lvw`R▻^e%{7 wYx4mRS<4a \%H#KD}L ^ ^,x]5W g+98v" tw?YbZAhF8zB v#nϓ9Fj* Ɉ3wCD铮 \3]2;C \ˁ\q Z9;%]f@BppUS,q5!V\Rԧ8j:#%&!GR_+ō\6CzaD;qEmnsģ2?wG{GZhRZ ț.F/:XDru`vl noT'$ Qq Q"F(P2F ~[mE4Y!) DfFW Iypt3BFlHS.+^게~bmժM4xhN}~_qj~VQ7vX,'e(JR2 boj>8rS4B(S( ˅ۈƆߔYB4pqA9+b+"JO j@l7{߄#xw?VC z{h:k_m_hQ5Cw.c**C# ZêަW)׭6]/SK `,DV]죜~%Yڥ|j Du#5D3'|Q S4r\eO 3p x9_KYl* rGrV؉6 h;pEscfxA#g<ϘS\xFI &V0'\<檐ضE^6N-fզ|IӾ^Zw4y^$!~D4_] 8AP3rÍaO>Ơ0 6|NZZZye6\TݗLp=wY޹]Z PÀOZZEye]VuZ %=^1f`4UuOԵ}4lj=N--<.o[yk˸v){ӽ\ ۬-N`TVw`kȒމҢ.9{%%$4@oC{6u@-YEujbY=V--o/U6޻ qafz;%%%jȓˈwAj]<$zɎlY4wW͋Nv]pm%Kh2ݜjRGK@K@KSyTs>@%~lf,7w&6;;p"|/yo]sZZZ9& &C R^֚u˲3ӫG]tԩSΝtޣg~2-\} TWXd۔c--- ֶWjO.[ZR%%%Ú+$=mdߒ\.,SsQi h _ iΚrl1V8 U֮+?~-i h h $Ny[s>.#b%ѹK]U+39qX%%%5W8c@ժUsc8e (=5(#օRBy_sOep냶.}{QmpyhI ZZZ @>\|O+t5wyWַK2z&Ci1~ bo4݁@$/4a2C,T-2`hk`_tCZZZ9/|§'lx'<~ݴ0O{wl97p 7ޤ8_#{߷,׳]_,RZZyNGs(tC:v֣wf=wy澝1pIխsvWWw]x$mX=!---p~\aBSD*$kC%%G%4Wqrw%IM-2zZZZ|v2V~eW kYO5U~rٝ)%*W{=h--,| )uܼص g/ʓP ȓ羽[Ss TC2ۭ%%_$_5W8,Df;&&/ﬞ@\o<3loZZZGYs> q"5SFyaL oe@{n)Wպ}ͧW=]--& ;7T'9/@\lpm/K|rV c޶l"bܜSʫS>.;\7%%$5ךn9Q^Y^ˢКKa.x(Yh{ߪ0"]DK@K@K K@k.?|`_ZwP3d-.%%%5[ҿK>`fU_ ]RK@K _K@k.xyFD=е"} @\!)J \N`t--|-.oP;cV {*{]OK@K K@ks^ =]E3M躶@>\~ݲt܁ޭK:<;tԹkzퟱ`񦭚~0>֭h h w ?/M'mIENDB`vDText26$$If1!vh#v$ #vm:V l t0%6,5$ 5ma1pytcB"TvDText17$$If1!vh#v$ #vm:V l t0%6,5$ 5ma1pytcB"TvDText18$$If1!vh#v$ #vm:V l t0%6,5$ 5ma1pytcB"T$$If1!vh#v$ #vm:V l t0%6,5$ 5ma1pytcB"TvDText19$$If1!vh#v$ #vm:V l t0%6,5$ 5ma1pytcB"TvDText20$$If1!vh#v$ #vm:V l t0%6,5$ 5ma1pytcB"TvDText21$$If1!vh#v$ #vm:V l t0%6,5$ 5ma1pytcB"TvDText22$$If1!vh#v$ #vm:V l t0%6,5$ 5ma1pytcB"TvDText23$$If1!vh#v$ #vm:V l t0%6,5$ 5ma1pytcB"TvDText24$$If1!vh#v$ #vm:V l t0%6,5$ 5ma1pytcB"TvDText25$$If1!vh#v$ #vm:V l t0%6,5$ 5ma1pytcB"TvDText27$$If1!vh#v$ #vm:V l t0%6,5$ 5ma1pytcB"T$$If!vh#vL #v #v#vi :V l t0c%6,5L 5 55i p(yt"TDyK yK Xhttp://www.kraljevicardaci.com/yX;H,]ą'cvDText10$$If!vh#vL #v #v#vi :V l4 t0c%6+,5L 5 55i p(ytcB"TvDText11$$If!vh#vL #v #v#vi :V l4 t0c%6+,5L 5 55i p(ytcB"TvDText11$$If!vh#vL #v #v#vi :V l4 t0c%6+,5L 5 55i p(ytcB"TvDText11$$If!vh#vL #v #v#vi :V l4 t0c%6+,5L 5 55i p(ytcB"TvDText11$$If!vh#vL #v #v#vi :V l4 t0c%6+,5L 5 55i p(ytcB"TDyK yK vhttp://www.kraljevicardaci.com/spa-rekreacija/yX;H,]ą'cDyK yK http://www.kraljevicardaci.com/spa-rekreacija/masaze-pedje-filipovica/yX;H,]ą'ctDeCheck6tDeCheck6$$If!vh#vo%:V l t06,5p yt |TtDeCheck6tDeCheck6$$If!vh#vS#v #vW#v:V l t06,5K5Y5m5wpyt |TtDeCheck6vDText25$$If!vh#vS#v #vW#v:V l t06,5K5Y5m5wpyt |TDyK yK http://www.manastirstudenica.rs/category/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/yX;H,]ą'ctDCheck6tDCheck6tDeCheck6tDeCheck5tDeCheck4tDCheck3tDeCheck2tDCheck1$$If!v h#v#v7#v #v7#v#v7#v#v7#v #v 7#v R#v 7#v S:V t0i$, 5575 575575575 5 75 R5 75 S494aTpnyt%<Tkdi!$$IfT" 9p} yuq1 #7 7777R7S t0i$44444 49aTpnyt%<T $$If!vh#v#vD#v#v#v:V t0i$,55D555494aTp<yt%<Tkd,&$$IfT֞9} yuq#D t0i$4 49aTp<yt%<T $$If!vh#v#vD#v#v#v:V t0i$,55D555494aTp<yt%<Tkd7)$$IfT֞9} yuq#D t0i$4 49aTp<yt%<T^! 666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH @`@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List `C@` UBody Text Indentx^CJOJQJaJmH sH jj U Table Grid7:V0TP@T . Body Text 2$a$6OJQJaJmH sH tH *W`!* TStrong5\>@2> ^# Footnote TextCJaJ@&`A@ ^#Footnote ReferenceH*<+@R< ^# Endnote TextCJaJ>*`a> ^#Endnote ReferenceH*B'`qB .Comment ReferenceCJaJ<@< . Comment TextCJaJ@j@@ .Comment Subject5\H@H . Balloon TextCJOJQJ^JaJ8@8 5!0Header H$tH>o> 5!0 Header CharCJaJmH sH 8 @8 5!0Footer H$tH>o> 5!0 Footer CharCJaJmH sH 6U`6 r:0 Hyperlink >*B*phVoV Body Text Indent CharOJQJmH sH tH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] P  D Z $ l*pfgNhipjkklFm0nnFopp "#$')/29;<?ABDEFHIJK 2 F 2 l J ,P>hBiijlmpp !%&(*+,-.01:=>@CGL6BHYek#/;A\hnFQbjz, ? t - 1 A E U Z j p : ] k P FtFFFFFFFFFFtXFFFFFXXG$G$G$G$G$FXG$G$G G G G G G XCt ,b$TmQُ'Rr!ٽ;@ (  S LA. logo road safety kriveC"`?0( B S ? N@@Text26Text17Text18Text19Text20Text21Text22Text23Text24Text25Text27Text10Text11Check6Check5Check4Check3Check2Check17Z0 2 F [ q Q Il$B. B V k Q ,7CWYaciklqr{!$6KPSW&#%9@HIT[koy129#EPU[rz= ? @ B C E F H I N Q +,XY!$5KXn&12YZ_`hitu'(.ETU[rZ\i|Q R  / 1 C E W Y l o 9 ^  < = ? @ B C E F H I N Q ,$6KYln$&1Z/E\rRUUb\j|@ R  . / 1 B C E V W Z k l p  < = ? @ B C E F H I N Q Y$6CHIPWYl$9Hkm1ZZ#'(Dp  . / 0 1 B C C E V X X Z k n n p  < = ? @ B C E F H I N Q ? !z$Lr'ֵUGv ʙ8~,5N,z#>՚KEG4E9I)x.?k3XpIX2]Appn2`v*!"m^`o() TT^T`hH. $L$^$`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH.^`o() TT^T`hH. $L$^$`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH.hh^h`OJQJo(hH P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`OJPJQJ^Jo(-h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh\ \ ^\ `OJQJo(hHh,,^,`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohll^l`OJQJo(hH hh^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........V^`VOJQJo(phhH P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........V^`VOJQJo(phhH P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........hh^h`OJQJo(hH P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........hL^`L5B*phhH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.V^`VOJQJo(phhH P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH.........hh^h`OJQJo(hH P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH......... hh^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `^``hH......... `v ]App z$ KEG E9I z#> ~, IX ?k3X'Gv 0^00^`10+`10+`10+`10+`10+`10+`10+ K     $    zi    ͜    :u) u)HgfVS*L$1{_!"h9 = B 2 >(/xFpb^}qC.cWK=]xU^r 5!>`!cB"wf"Q#^#E!%,%lO'(r( )93*a +s;+G+R-v.(0v0F61g4T8f8RU:r:;@V;]r;^};%<Ho<@E=V=21>gZ>v`CbCN;DTDF3InHLMQMSN%OOnO0PRMS U:#WcWgYbkYxY\y$^[^._a_(`L`!aa/b8btb cAeoeY gVhihP0i|pi !jk4m 'mRpxq:&rNsqWsts;]>mx/D*GD6Q&B`$G>|bf:kvaeA@w5}nzf(|RWB .lTd|aw!QNZ)R+@}vzw3W&wq&chg_ "UQR:[i 4o z= ? @ LP @@ @@@@fUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7@Cambriae HelveticaPlainTimes New RomanWYuTimesTimes New Roman5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"hLBGCrcg1)j j t̷!nSr47 7 K 3qHP?z"*! xx JRegionalna konferencija: Industrijska energetika i zaatita ~ivotne sredineBBN Congress ManagementMarija@     Oh+'0$4 DP p | LRegionalna konferencija: Industrijska energetika i zatita ivotne sredineBBN Congress ManagementNormalMarija41Microsoft Office Word@@ZS;@Mc@jj ՜.+,D՜.+,x4 hp| 7 KRegionalna konferencija: Industrijska energetika i zatita ivotne sredine Title@ 8@ _PID_HLINKSA9\Ymailto:bbn@bbn.co.rsFNFIhttp://www.manastirstudenica.rs/category/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/e66Ghttp://www.kraljevicardaci.com/spa-rekreacija/masaze-pedje-filipovica/ib3/http://www.kraljevicardaci.com/spa-rekreacija/e*! http://www.kraljevicardaci.com/ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fj@Data B,1TablebWordDocument 1SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStorejjFSAB3NO==2jjItem PropertiesUMacrosjjVBA jj !"#$%'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXY\ 0* pHdProjectQ(@= l TZ J< rstdole>stdoleP h%^*\G{00020430-C 0046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\e2.tlb#OLE Automation`ENormalENCrmaQF * \C 9X!OfficgOficg!G{2DF8D04C-5BFA-101@B-BDE5gAjAe42ggram Files (x86)\@Common \Microsoft Shared\OFFICE1dir ThisDocument _VBA_PROJECT&8 PROJECT S4\MSO.DL L#P 14.0 Ob Li`brary'zMSF@Cs>MSFDHs3@eD452EE1-E08F1A-8-02608C4 D0BB4eFMl20L'B @r&/;"1ă} Ã00}#0ƒF# 0@ACAEE0E2-BE99-4089-8018-9AF93C@02AC57H.Users\Marko\AppData\Local\Temp\Wo`rd8.0[/.xexd\4".E .`M A"ތThisDocumentGTisD@dcuenU 2 ` TH1u",J"" +JxME (S"SS"<(1Normal.ThisDocument8(%HxAttribute VB_Name = "ThisDocument" Bas1Normal.VGlobal!SpaclFalse CreatablPre declaIdTru BExposeTemplateDeriv$Custom izC1a$ *\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.1#9#C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA7\VBE7.DLL#Visual Basic For Applications*\G{00020905-0000-0000-C000-000000000046}#8.5#0#C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSWORD.OLB#Microsoft Word 14.0 Object Library*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\stdole2.tlb#OLE Automation*\CNormal*\CNormal9X4*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.5#0#C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSO.DLL#Microsoft Office 14.0 Object Library*\G{0D452EE1-E08F-101A-852E-02608C4D0BB4}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\FM20.DLL#Microsoft Forms 2.0 Object Library*\G{ACAEE0E2-BE99-4089-8018-9AF93C02AC57}#2.0#0#C:\Users\Marko\AppData\Local\Temp\Word8.0\MSForms.exd#Microsoft Forms 2.0 Object Library.E .`M TZThisDocument0:5c822df7#ThisDocumentJ V{4L[`&WordkVBAWin16~Win32Win64xMacVBA6#VBA7#Project-stdole`NormalOfficeuMSFormsC ThisDocument< _EvaluateDocumentj` # ID="{A2A58111-4DE7-4CE0-AF9D-A1C205FBAC5A}" Document=ThisDocument/&H00000000 Name="Project" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="3F3D2D7053909694969496949694" DPB="7E7C6CB194CFD2D0D2D0D2" GC="BDBFAFEED12CD22CD2D3" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H00000000 &H00000002={000209F2-0000-0000-C000-000000000046};Word8.0;&H00000000 ThisDocumentThisDocument F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89qPROJECTwmZ)CompObj[r